Jong Samenwerking Noord maakt frisse start

Vlak voor de vakantie kwam een groep enthousiaste young professionals samen om mee te denken over het nieuw op te richten kennisnetwerk Jong Samenwerking Noord. In het provinciehuis stelde Wijnand Aalderink namens ons bestuur verheugd vast dat er veel animo bestaat om gezamenlijk een jongerennetwerk op te zetten. Maar liefst tien personen uit diverse sectoren van onze vereniging hebben aangegeven actief mee te willen denken.  

Na een introductiespel, waarbij de aanwezigen aan de hand van anonieme kaartjes met goede en slechte eigenschappen raadden welke tafelgenoot de auteur was, volgde een korte introductie over Samenwerking Noord als vereniging door betrokken Programmamanager Linn Zuidema. De rest van de middag ging het in de brainstorm over de doelstelling van Jong Samenwerking Noord, de frequentie en vorm van events en de praktische organisatie van de groep die het kennisnetwerk helpt organiseren.   

Gezamenlijk kwamen de deelnemers tot de conclusie dat Jong Samenwerking Noord een plek moet zijn waar young professionals in de IT uit de verschillende ledenorganisaties elkaar weten te vinden, over inhoudelijk relevante thema’s kennis kunnen uitwisselen én samen kunnen optrekken in vraagstukken. Het kennisnetwerk moet een podium bieden om ervaringen, perspectieven en expertise te delen met anderen. Daarnaast is het de bedoeling dat Jong Samenwerking Noord de aansluiting van jonge collega’s bij het bredere netwerk van Samenwerking Noord faciliteert zodat kruisbestuiving en contact met medior & senior medewerkers plaatsvindt. Enthousiast werd het eerst evenement van 14 november 2023 besproken. Daarover binnenkort ongetwijfeld meer. Werk je als young professional (≤ 35 jaar) bij een van onze ledenorganisaties? Noteer dan alvast 14 november 2023 in je agenda!   

Foto: Enthousiaste meedenkers met voormalig Samenwerking Noord-stagiaire Sanne Heikamp (2e van links), die onderzoek deed naar de kansen voor Jong Samenwerking Noord