Jaarplanning evenementen 2021 gereed: Bijdragen en ideeën welkom!

Op basis van de input van de leden, is een planning voor onze maandelijkse sector-overschrijdende evenementen gemaakt. Iedere derde donderdag van de maand organiseren we een mooie bijeenkomst over een actueel thema, gratis toegankelijk voor alle medewerkers van onze ledenorganisaties.

• 14 januari – Nieuwjaarsmeeting
• 18 februari – Cloud
• 18 maart – Digitaliseringsstrategie
• 15 april – Security, Privacy, Legacy
• 20 mei – AI, RPA, Machine Learning
• 17 juni – Software ontwikkeling
• 16 september – Data
• 14 oktober – Agile
• 19 november – Future Festival
• 16 december – Digital Literacy, Skills and Training

In eerste instantie moeten we uitgaan van digitale / hybride evenementen, maar we hopen natuurlijk dat gaandeweg het jaar weer fysieke ontmoetingen mogelijk zijn. Voor elk van de bijeenkomsten, zijn ideeën en bijdragen vanuit de leden van harte welkom. Dus neem vooral contact op, wanneer je met jouw organisatie mee wilt denken of -doen, rechtstreeks met het kernteam of via info@samenwerkingnoord.nl