IT Academy ontwikkelt minor Cybersecurity

Op 3 september is de nieuwe minor Cybersecurity van IT Academy Noord-Nederland gestart. Deeltijdstudenten van de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen hebben de mogelijkheid om in hun vrije keuze ruimte dit traject te volgen. De minor Cybersecurity is het eerste traject van de IT Academy waaraan studiepunten, European Credits (EC’s), verbonden zijn.

Nergens ter wereld groeit de vraag naar cybersecuritypecialisten zo hard als in Europa. Met dit traject speelt de IT Academy in op het tekort aan cybersecurityspecialisten in Noord-Nederland. De groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven en overheden naar innovatieve oplossingen van cybersecurity vraagstukken en de interesse vanuit de deeltijdstudenten van de Hanzehogeschool hebben ertoe geleid dat de IT Academy haar leergang Security/ Ethical hacking onderdeel heeft gemaakt van het curriculum van de HBO-ICT deeltijdopleiding. In nauwe samenwerking met het Instituut voor Communicatie, Media en IT en het noordelijke bedrijfsleven is het traject ontwikkeld en worden de studenten opgeleid tot beginnend ethical hacker. Naast de deeltijdstudenten volgen ook professionals van diverse bedrijven uit Noord-Nederland dit traject.

De minor wordt verzorgd door specialisten van Qbit Cyber Security en Warpnet, docenten van de Hanzehogeschool Groningen en aangevuld met gastcolleges vanuit de praktijk en de Rijksuniversiteit Groningen. Naast de technische kennis om hacktesten uit te voeren, worden de studenten van de minor ook voorzien van security kennis op organisatieniveau. Zoals het maken van beleid op het gebied van informatiebeveiliging, wet- en regelgeving (AVG) en het uitvoeren van risicoanalyses.

Het doel is om uiteindelijk aan diverse opleidingen van IT Academy Noord-Nederland EC’s te koppelen. Hiermee is de IT Academy onderscheidend ten opzichte van andere IT-opleiders en kunnen studenten makkelijker doorstromen naar en/of deelnemen aan een HBO-ICT (deeltijd)opleiding bij de Hanzehogeschool Groningen of een andere hogeschool.