IT Academy Noord-Nederland leidt in twee jaar 500 professionals op

De IT Academy Noord-Nederland heeft gedurende de afgelopen twee jaar liefst 500 professionals in het Noorden om-, bij- en opgeschoold op het gebied van ICT. Gezien de structurele tekorten die er op de ICT-arbeidsmarkt zijn is dit resultaat van groot belang voor de noordelijke economie.

In september 2014 ging het IT Academy Noord-Nederland-programma van start met als doel het versterken van de noordelijke ICT-arbeidsmarkt door middel van onderwijs, onderzoek en innovatie. Initiatiefnemers Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Samenwerking Noord en IBM bundelden hierin hun krachten om samen het tekort aan ICT’ers het hoofd te bieden. Regievoerder Hanzehogeschool stelde een compact programmateam samen dat kwalitatief sterke en vooral ook vraaggestuurde ICT-opleidingen moest gaan verzorgen en ontwikkelen.

Twee jaar en 500 opgeleide professionals later kan men terugkijken op een geslaagd traject. In deze relatief korte periode is er een breed spectrum aan opleidingen ontwikkeld en georganiseerd: van softskills trainingen tot een volledig nieuw ontwikkelde Data Science opleiding. Daarnaast wordt er momenteel met verschillende partijene en basisopleiding ‘programmeren voor werkzoekenden’ ontwikkeld.

Volgens programmamanager Roland Hiemstra is het succes goed te verklaren: “We ontwikkelen alleen vraaggestuurd onderwijs samen met het werkveld, waarbij experts en docenten van de aangesloten organisaties deel uitmaken van de opleidingen. Onze kracht is dat we een zeer pragmatische aanpak hanteren; we blijven niet hangen in plannenmakerij.”