‘In de medische wereld valt nog veel te winnen op ICT-gebied’

Na meer dan dertig jaar in verschillende functies voor het ICT-bedrijf van de RDW te hebben gewerkt, ging Geert Pater in oktober vorig jaar voor een half jaartje als Hoofd ICT aan de slag bij het UMCG. Hij begeleidde er de plannen voor een aanpassing van de organisatie van Informatievoorziening en Medische en Informatietechnologie. En werd in zijn rol stevig geconfronteerd met de invoering van het nieuwe elektronische patiënten dossier (EPD) en de invoering van een nieuw ERP-systeem. “Eigenlijk kwam het er vooral op neer dat we aan de slag zijn gegaan met het toekomstbestendig maken van het hele ICT-apparaat binnen het UMCG”, aldus Geert.

Geert Pater is al sinds 1984 als ICT’er in dienst bij de RDW. Hij bekleedde er door de jaren heen tal van managementfuncties op IT-gebied en speelt tegenwoordig als senior adviseur van de directie een belangrijke rol bij ICT-onderwerpen voor de organisatie. “Hoewel ik de afgelopen jaren eigenlijk vooral bezig ben geweest met de innovatietak binnen RDW, heb ik in het verleden ook veel ervaring opgedaan in ICT architectuur en de implementatie van primaire processen.”

Zo was Geert eind jaren ’90 manager van het datacenter van de RDW. “In die functie leerde ik ook Jeroen van Rooden kennen, die vorig jaar aan de slag ging als Directeur IFM bij het UMCG”, vertelt Geert. “We hebben door de jaren heen contact gehouden en toen Jeroen bij het UMCG aan de slag ging, polste hij al of ik hem eventueel zou willen bijstaan in de ingrijpende ICT-operatie die voor hem lag. Op dat moment was ik echter net bezig met een mooi project bij de RDW, dus ik hield de boot in eerste instantie af.”

Maar Van Rooden was niet voor één gat te vangen en sloeg aan het lobbyen. “In het voorjaar van 2016 was er een bijeenkomst van Samenwerking Noord voor ICT-managers en daar heeft ‘ie de situatie op tafel gelegd. Vlak daarna kreeg ik van RDW ineens de mogelijkheid om voor zes maanden naar het UMCG te gaan en adviseerden verschillende mensen mij om het toch maar te gaan doen. Eigenlijk kon ik er toen dus niet meer onderuit”, vertelt Geert met een knipoog.

En zo begon Geert in september als interim-Hoofd ICT en kreeg hij een tijdelijk positie in het managementteam. “De organisatie was al flink in beweging en daardoor hadden twee aandachtsgebieden de meeste prioriteit. Het eerste aandachtsgebied betrof drie projecten die van het bestuur topprioriteit hadden gekregen: een nieuw EPD, een nieuw ERP en het waarborgen van continuïteit. Het tweede aandachtsgebied betrof het toekomstbestendig maken van de volledige ICT-inrichting binnen het ziekenhuis, zowel organisatorisch als technisch. Door de kennis en ervaring, die ik door de jaren heen heb opgedaan bij de RDW, in het UMCG ook toe te passen heb ik daar echt een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.”

Komend vanuit een op ICT-gebied erg vooruitstrevende organisatie als RDW moest Geert wel even wennen aan het werken in de zorgsector. “In de medische wereld kan op ICT-gebied nog een gigantische slag gemaakt worden. Je merkt dat het toch vooral de academische medische kennis is die in alle denkprocessen centraal staat. Iedereen is heel erg met zijn eigen specialistische aandachtsgebied bezig. Daardoor wordt er naar mijn mening te weinig gekeken naar manieren om alle geweldige kennis die daaruit voortkomt via slimme ICT-toepassingen met elkaar te combineren en verbinden. Als daar wat meer bewustwording over zou ontstaan kan dat niet alleen bijdragen aan de positie van het UMCG als topziekenhuis, maar aan de medische zorg wereldwijd.”

Hoewel Geert inmiddels weer op zijn plek zit bij de RDW zijn er dus ook binnen het UMCG nog wel wat dingen die hij graag zou aanpakken. “Als ik zie wat voor mogelijkheden er liggen, beginnen mijn handen wel een beetje te jeuken. Als ik de kans zou krijgen om in de toekomst nog eens op de innovatiekant bij het UMCG aan de slag te gaan, zou ik dat ook zeker overwegen. Ik heb er een geweldige tijd gehad, waarin ik met leuke en betrokken mensen aan projecten heb gewerkt waar duizenden mensen, van artsen tot patiënten en iedereen daartussen, nu profijt van hebben. Daarnaast heb ik zelf erg veel bijgeleerd en ik weet zeker dat men bij het UMCG het nodige heeft opgestoken van mijn inbreng. Het is voor iedereen een win-winsituatie gebleken.”

Wie naar aanleiding van het verhaal van Geert meer wil weten over de uitwisselingsmogelijkheden binnen Samenwerking Noord, kan contact opnemen met zijn mobiliteitsmanager of met de relatiemanagers van Samenwerking Noord.