Samenwerking Noord zoekt bedrijven met plekken voor IT-talent

Het aanbieden van traineeships en het ‘adopteren’ van studenten vormen een veelbelovend nieuw middel voor het verbeteren van de arbeidsmarkt voor ICT-ers en voor het opleiden van nieuw talent in het Noorden. “Laten we het daarom dóén: traineeship-plekken aanbieden en jongere studenten intensief begeleiden of ‘adopteren’”, zo betoogt Samenwerking Noord-voorzitter Fred Hassert. “Daarom zijn we nu dringend op zoek naar enthousiaste partijen die zeggen: Yes! Dit gaan we doen, we gaan traineeships aanbieden! Op die manier kunnen we zorgen voor extra aanbod aan nieuwe, talentvolle IT-medewerkers voor het Noorden.”

Samenwerking Noord spant zich ervoor in om er voor te zorgen dat er niet alleen goede IT-studenten worden opgeleid in het Noorden, maar ook dat deze er voor kiezen om na afloop van hun  studie in onze regio te blijven, en dat ze kennis maken met de voor hen interessante noordelijke bedrijven, die nu vaak onbekend zijn.

“Onlangs was er een inleiding van Harm van Lieshout, lector aan de Hanzehogeschool Groningen, die onderzoek doet naar de arbeidsmarkt. Volgens hem zijn traineeships een veelbelovende manier om afgestudeerde studenten in het Noorden kennis te laten maken met mogelijke werkgevers, en het imago van het Noorden te versterken”, aldus Hassert.

“Dat vinden wij ook, en daarom moeten we het gewoon dóén: zorgen voor traineeship-plaatsen. We hebben er al lang over gesproken, maar ik vind dat we dat nu echt moeten oppakken. Bedrijven die een traineeshipplek hebben – en daarmee bedoel ik niet alleen de leden van Samenwerking Noord; we moeten dit met z’n allen oppakken – kunnen zich bij Samenwerking Noord melden!”

Traineeship: inhoud
Wat een traineeship precies inhoudt is drie keer acht maanden binnen drie verschillende bedrijven in Noord-Nederland aan projecten werken. Dat kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Maar volgens Fred Hassert zou het (ook) verstandig zijn om studenten kortere projecten te laten doen bij bedrijven. “Hiermee bedoel ik nog niet afgestudeerde mbo/hbo-studenten die opdrachten of projecten doen en op deze manier kennis kunnen maken met de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt. Zo kunnen ze ook mooi geld verdienen en hoeven ze niet meer bij de AH of in de kroeg te werken. Op die manier zijn ze al vroeg bezig met het vak dat ze later zouden willen uitoefenen. Op die manier nu al met je toekomstige vak bezig gaan, is beter dan vakkenvullen”, glimlacht Hassert.

“Dankzij een traineeship leren ze hun vak, en leren ze meteen noordelijke bedrijven kennen.” Het traineeship is dan na de opleiding de drie keer acht maanden en dan ook nog opleiding door de IT Academy, waardoor ze na hun studie eigenlijk nog twee jaar een betaalde opleiding krijgen. Hierdoor kunnen bedrijven bekender worden bij de studenten, die daar opdrachten doen en studenten krikken hun CV na de studie geweldig op. Dus het uitvoeren van projecten tijdens je studie is echt wat anders dan het doorlopen van een traineeship, zegt Fred Hassert.

Samenwerking Noord is nog op zoek naar een soort tussenpersoon die bemiddelt tussen bedrijven die traineeships aanbieden, en studenten en scholen die graag mee willen doen.

Adoptie
Bij een adoptieprogramma kunnen bedrijven jongeren al in een iets prillere fase van hun studie adopteren. Studenten op mbo-4 niveau of hbo-niveau kunnen tijdens hun studie voorzichtig kennis maken met IT-bedrijven, zoals bijvoorbeeld de leden van de Noordelijke Online Ondernemers (NOO). “Als ik het heb over ‘adopteren’ bedoel ik dat ook bijna letterlijk. Ik denk dat het geweldig kan uitpakken wanneer je als bedrijven al een band kunt krijgen met studenten in een prillere fase van hun studie.”

“Door traineeships, adoptieprogramma’s en betaalde projecten tijdens de studie aan te bieden, kun je uiteindelijk voorkomen dat je allemaal gaat vissen in een vijver met slechts enkele vissen. In plaats daarvan zorg je ervoor dat er steeds meer vissen in de vijver komen. Dat is mogelijk door ervoor te zorgen dat afgestudeerden tijdens een traineeship twee jaar lang in bedrijven kunnen kijken en worden opgeleid. De kans is dan aanzienlijk groter dat we ze voor onze regio kunnen behouden. En dat we als Noorden ons imago verder verbeteren: wij bieden hier immers meer dan in andere regio’s.”

Werkzoekenden en asielzoekers
Behalve dat de contacten aangehaald kunnen worden met studenten en scholieren, zou het volgens Hassert ook goed zijn om de blik te richten op werkzoekenden en goed opgeleide asielzoekers met een verblijfstatus. Hen zou een omscholingstraject aangeboden kunnen worden. Overigens kunnen er ook omscholingsprogramma’s komen voor afgestudeerden die nu lastig aan een baan kunnen komen. Ook hen kun je een opleiding van drie maanden aanbieden, gevolgd door een traineeship.

“Als je al deze maatregelen bij elkaar optelt, dan ben ik er van overtuigd dat het Noorden steeds aantrekkelijker wordt voor afgestudeerden. Dan ook worden wij in het Noorden een magneet en komen ook afgestudeerden uit andere regio’s deze kant op. Door het versterken van ons imago vergroot je onze aantrekkingskracht als regio”, aldus de Samenwerking Noord-voorzitter.