‘Het samengaan van NHL en Stenden levert alleen maar winnaars op’

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar het lijkt er nu dan toch echt van te gaan komen: NHL Hogeschool en Stenden zullen vanaf september 2018 verdergaan als één hoger onderwijs-instituut. En dat is goed nieuws voor de ICT-opleidingen van beide hogescholen, zo zegt Harjan Jalvingh, Head of School of ICT bij NHL: “Samen kunnen we het hogere ICT-onderwijs in Noord-Nederland veel breder aanvliegen.”

Officieel moet de minister de fusie nog goedkeuren, al gaat vrijwel iedereen ervan uit dat het Rijk akkoord gaat. En hoewel zelfs nog niet bekend is hoe de nieuw te ontstane Noord-Nederlandse HBO-instelling zal gaan heten, wordt al wel druk overlegd over de manier waarop de verschillende onderwijseenheden met elkaar kunnen gaan samenwerken. “We zijn met z’n allen aan het kijken waar de wensen en behoeften liggen. Dat een aantal zaken mooi op elkaar aansluiten is al wel duidelijk”, aldus Jalvingh.

“Waar bij NHL in Leeuwarden de focus van het ICT-onderwijs voornamelijk ligt op software engineering en Business &ICT, is men bij Stenden meer gericht op technische informatica en technisch beheer. Door die verschillen kun je straks als nieuwe onderwijsorganisatie studenten een breder palet aan ICT-opleidingen aanbieden”, zo legt Jalvingh uit. “En door de samenwerking tussen de verschillende leerwegen te intensiveren kun je studenten veel meer mogelijkheden tot zowel specialisatie als kennisverbreding bieden.”

Daarnaast vullen de twee nu nog op zichzelf staande onderwijsinstellingen elkaar ook op andere manieren aan, zo ziet Jalvingh. “Bijvoorbeeld op geografisch gebied: door de samenvoeging van NHL en Stenden ontstaat een hogeschool met campussen door heel Noord-Nederland. Op elk van die locaties willen we de regio zoveel mogelijk bij ons onderwijs betrekken. Zo werken we al intensief samen met het regionale bedrijfsleven om modules te ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluiten op de praktijk en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Als één hogeschool kunnen we daar in de toekomst nog sterker en breder op inzetten.”

Daarbij gaat het volgens Jalvingh niet alleen om de voltijdstudenten. “Bij NHL hebben we een uitgebreid deeltijdprogramma waarvoor al veel met het bedrijfsleven wordt samengewerkt en Stenden doet dat al intensief met zijn duale opleidingen. Door de fusie krijgen we de mogelijkheid bestaande relaties met het bedrijfsleven in de regio te intensiveren en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Uiteindelijk worden dus niet alleen NHL en Stenden sterker van de aankomende fusie, maar is het de bedoeling dat heel Noord-Nederland ervan gaat profiteren.”