Hanze en HvA focussen op leven lang leren voor IT’ers

​De Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben de intentie uitgesproken om samen te gaan werken op het gebied van IT-onderwijs. Gebruikmakend van de kennis en ervaring die is opgedaan door IT Academy Noord-Nederland, maakt de HvA een start met de IT Academy Amsterdam. De IT Academy Noord-Nederland neemt op zijn beurt het succesvolle project Make IT Work over van Amsterdam. Henk Pijlman, collegevoorzitter van de Hanzehogeschool en Geleyn Meijer, rector van de HvA hebben op woensdag 27 februari hiertoe een verklaring getekend.

​Tijdens het bezoek stond de samenwerking en kennisdeling tussen beide hogescholen op het gebied van IT-onderwijs centraal. IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool, is in 2014 opgericht om het ICT-onderwijs te vernieuwen en de regionale ICT-arbeidsmarkt te versterken, mede op initiatief van Samenwerking Noord. De IT Academy is een succesvol initiatief gebleken en heeft in de afgelopen jaren meer dan 1500 professionals opgeleid. En ruim 160 organisaties hebben hier inmiddels hun medewerkers een opleiding laten doen.

Naast de intentie tot samenwerking op het gebied van IT-onderwijs, zijn de hogescholen van plan om samen te werken onder de vlag van Make IT Work, het project dat de HvA sinds drie jaar succesvol uitvoert. IT Academy Noord-Nederland wordt in het Noorden de uitvoerder voor dit traject. Kandidaten die in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma worden in 11 maanden tijd omgeschoold. Zij volgen het eerste half jaar een intensief fulltime opleidingsprogramma, het tweede half jaar worden zij verder opgeleid bij hun toekomstige werkgever en starten zij hier direct in een baan als IT’er. Op 11 maart 2019 start de IT Academy met de opleidingsrichting Software Engineering en gezamenlijk wordt bekeken welke opleidingsrichtingen in de toekomst extra kunnen worden aangeboden.

Net zoals in Noord-Nederland groeit ook in regio Amsterdam de ICT-werkgelegenheid. Tegelijkertijd verwachten organisaties en ondernemers dat de tekorten in de IT nog verder gaan toenemen. Om de krapte in het hart van de ICT-arbeidsmarkt aan te pakken is deze samenwerking volgens zowel de Hanze als de HvA belangrijk.