Update coronavirus en maatregelen omtrent onze events.

Hackathon bij CJIB

Op vrijdag 27 mei hebben vier teams bestaande uit medewerkers van het CJIB, Kadaster, Politie en RDW een hackathon gehouden.

Zij hebben aan de hand van data van de deelnemende instanties en openbare data gekeken of er nieuwe toepassingen te bedenken zijn.

Boetes 
De RDW en het CJIB werken op een aantal terreinen samen. Denk bijvoorbeeld aan boetes die worden opgelegd voor onverzekerd rijden of te laat een APK laten uitvoeren. Deze worden opgelegd op basis van registercontroles bij de RDW en geïnd door het CJIB. In een aantal gevallen laten burgers deze boetes oplopen, omdat zij in allerlei processen verwikkeld zijn. Tijdens de hackathon is door de teams gekeken of het mogelijk is om deze mensen eerder te traceren, waardoor er in een vroegtijdig stadium ondersteuning geboden kan worden.

Winnende team
Het winnende team heeft een app ontwikkeld met een weergave van data uit verschillende bronnen, die nu nog allemaal apart opgeslagen worden. Want uit de praktijk blijkt dat iedere organisatie niet over alle informatie beschikt. Door die informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken ontstaat een veel beter beeld van de situatie. Zo kan bijvoorbeeld getoond worden hoeveel boetes iemand open heeft staan, of er al een deurwaarder is geweest, of er al een betalingsregeling is afgesproken en wat de bevindingen van de deurwaarder zijn. Deze informatie kan in een overzichtelijke tijdlijn gepresenteerd worden. De jury was hiervan erg onder de indruk en riep het team tot winnaar uit, omdat deze oplossing snel in de praktijk te realiseren is.

Jury
De jury bestond uit Gerard Doll, divisiemanager van de RDW, Johannes Brouwer product development director bij Exact, Rudi Welling, lijnmanager van de RDW, Ietje Jacobs, manager BI bij het CJIB en Gert-Jan van Dijk, directeur van Target Holding. De jury beoordeelde de presentaties op uitvoerbaarheid, toegevoegde waarde, creativiteit, originaliteit, op de uitwerking en de manier waarop werd gepresenteerd.

 

Bij de foto’s:

Foto 1: Denny Boelens demonstreert de app aan de jury
Foto 2: Het winnende team: met v.l.n.r. Rob van Dongen (CJIB), Denny Boelens (RDW), Marloes Walvius (RDW), juryvoorzitter Gert-Jan van Dijk, Joke de Boer (CJIB) en Bianca Jongmans (Politie).