Groningse blockchain-competitie levert veelbelovende nieuwe toepassingen op

De provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken hebben woensdag de winnaars van de blockchain-competitie bekendgemaakt. Van de 38 inzendingen die binnenkwamen, werden vijf ideeën geselecteerd. Deze winnende inzenders ontvangen samen 250.000 euro om de haalbaarheid van hun inzending te onderzoeken. Vervolgens komt er nog eens 250.000 euro beschikbaar om in ieder geval twee ideeën uit te werken tot prototypes.

De initiatiefnemers zijn blij met het aantal inzendingen en ook over de kwaliteit van de ideeën is gedeputeerde Patrick Brouns erg enthousiast. “Dit bewijst maar weer eens dat er in Groningen veel kennis over de nieuwe blockchaintechnologie én enthousiasme voor handen is”, zo zegt hij in een reactie. “Het mes snijdt aan twee kanten. Als overheid staan we voor een aantal maatschappelijke uitdagingen en willen we graag kijken wat blockchain oplossingen hierin kunnen betekenen. Aan de andere kant is dit een unieke kans voor IT-ondernemers om hun ideeën verder te ontwikkelen.”

Volgens Brouns is er in Groningen veel blockchainkennis aanwezig. “In het voorjaar organiseerde Groningen al de eerste internationale blockchainhackathon. Onze provincie is met recht een koploper in Nederland op dit gebied”, aldus de gedeputeerde.

De winnende ideeën

Online platform afhandeling gemeentelijke diensten: HFPRGDEAI van Stichting Forus
Samen met de gemeente Zuidhorn wil Forus een decentraal georganiseerd online platform voor de afhandeling van gemeentelijke diensten ontwikkelen, dat betrouwbaar en efficiënt is en gemakkelijk in gebruik. Forus trekt in dit traject op met Berenschot. Het platform wordt gestart met het aanvragen, toekennen en afhandelen van het kindpakket in de gemeente Zuidhorn. Wanneer dit goed werkt kan het platform worden uitgebreid met andere diensten en naar andere gemeenten.

Voorkomen van BTW-fraude: TX++ Blockchain van Summitto
Summitto wil een triple accounting systeem maken om BTW-fraude te voorkomen. Dit systeem zorgt ervoor dat bedrijven geen BTW-aangifte meer hoeven te doen, omdat transacties real-time en op betrouwbare wijze worden vastgelegd op een blockchain. Zo wordt real-time goedkope verificatie van elke transactie mogelijk. Belastingplichtigen kunnen niet alleen op een vertrouwelijke wijze hun transacties doorgeven aan de belastingdienst, maar andersom krijgen zij ook inzicht in de data waar de belastingdienst gebruik van maakt.

Peer-to-peer energiehandel in kWh: Power to Share van de projectpartners TOBLOCKCHAIN, DNV GL en Gasunie
Met het idee van de projectpartners wordt een peer-to-peer energie community in het leven geroepen, waarbinnen via blockchain in kWh wordt gehandeld. Hiermee ontstaat een directe en duidelijke koppeling van energieleverancier en energieafnemer met een betrouwbare administratie. Daardoor wordt het voor de gebruikers mogelijk om gericht energie met elkaar te delen, en keuzes te maken waar hun energie vandaan komt en welke eigenschappen die energie moet hebben.

Blockchain voor het toekennen van studiepunten en diploma’s: StudyBits van penvoerder Quintor en partners
Quintor wil de blockchaintechnologie toepassen op het toekennen van badges en de certificering van diploma’s in het onderwijs. Badges zijn digitale leerbewijzen die aangeven welke kennis en vaardigheden iemand op een bepaald terrein heeft opgedaan. Als proef worden studiepunten en diploma’s op blockchain gezet. Dit maakt het mogelijk dat de student zelf kan bepalen met wie hij of zij haar diplomagegevens wil delen, waar ook ter wereld. Als dit lukt, dan is dit het begin van een veelbelovende innovatie op het gebied van onderwijs, die wereldwijd ingezet kan worden.

Patiëntgegevens in spoedsituaties snel en betrouwbaar op de juiste plek: In Case of Emergency Data (ICED) van IT’s Privacy en Thesis One
ICED wil met blockchain een antwoord vinden op de vraag hoe het binnen het huidige systeem mogelijk is om de juiste gegevens van een patiënt op het juiste moment te ontsluiten op een snelle en betrouwbare manier, maar zonder de identiteit van de patiënt zelf. Dit is een probleem waar met name de spoedeisende zorg mee te maken heeft. Met dit slimme zorgdossier worden in spoedeisende situaties op het ‘moment supreme’ alleen die patiëntgegevens gebracht die nodig zijn voor een bepaalde verrichting, zelfs als de arts de identiteit van de patiënt niet kan achterhalen.