‘GDBC zorgt voor match tussen wetenschappers, studenten en ondernemers’

Op dinsdag 3 april wordt het Groningen Digital Business Centre (GDBC) officieel geopend. Het GDBC moet  de komende jaren gaan zorgen voor een sterkere koppeling tussen het universitair onderwijs en de ICT-arbeidsmarkt.  “Het GDBC vervult een lang gekoesterde wens van het bedrijfsleven”, aldus Bas Baalmans, Projectleider/Managing Director van het GDBC. “Er is zo veel behoefte aan kennis en vakmanschap omtrent digitaal ondernemen en data analytics. Die match tussen wetenschap, onderwijs en ondernemers kan nu met het Centre gemaakt worden. Op meerdere fronten en op diverse niveaus.”

Groningen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot één van de belangrijkste IT-steden van Nederland. Het gevolg is dat er een dringende vraag is naar academisch opgeleide experts op het gebied van digital science en big data. Op dinsdag 3 april vindt daarom de officiële lancering van het GDBC plaats. Sprekers tijdens die bijeenkomst zijn onder meer Patrick Brouns, lid Gedeputeerde Staten Provincie Groningen, namens de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) Benjamin Derksen, CCO van webshopbedrijf Frank, en P.K. Kannan, professor Marketing Science van de University of Maryland (VS). Peter Verhoef is de dagvoorzitter.  Een diversiteit aan sprekers waarmee alle invalshoeken en initiatiefnemers belicht zullen worden: de politiek omtrent nut en noodzaak voor de economie in de regio, de ondernemers zelf met hun meest dringende behoeftes en vanuit het onderwijs en de wetenschap zal de diepgang gezocht worden.

Over GBDC
Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) is een nieuw kenniscentrum, dat zich richt op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van Digital Business en Analytics. Wetenschap en bedrijfsleven komen binnen het GDBC samen om kennis te ontwikkelen en met elkaar te delen. Daarmee wordt GDBC het wetenschappelijke, digitale broeinest van Groningen, waar young professionals worden opgeleid en klaargestoomd voor een baan in de digitale sector.

Het centre is opgericht door de Faculteiten ‘Economie en Bedrijfskunde’ en ‘Science en Engineering’ van de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO). Deze unieke samenwerking streeft naar een structurele versterking van de digitale sector in Noord-Nederland. Het GDBC wordt gesteund door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Het GDBC heeft vier ambities benoemd: fungeren als kennisplatform voor digitaal ondernemen; match making tussen talentvolle studenten en noordelijke ondernemingen in de digitale sector; een multidisciplinair onderwijsprogramma opstarten met de focus op digitaal ondernemen wat uiteindelijk leidt tot een multidisciplinaire Master of Science in Digital Business en Analytics en samen met de noordelijke bedrijven onderzoeken wat de relevante onderwerpen zijn om zo tot een onderzoeksagenda te komen.

Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een multidisciplinair mastervak gericht op digitalisering. “Op die manier kunnen studenten specifieke vaardigheden ontwikkelen en een speciale aantekening op hun masterdiploma verdienen”, vertelt Peter Verhoef, Hoogleraar Marketing aan de RUG en directeur GDBC.

Kijk voor meer informatie op www.rug.nl/gdbc.