Groningen Digital Business Centre zoekt de samenwerking

Groningen is een nieuw samenwerkingsorgaan op het gebied van digitalisering rijker: het Groningen Digital Business Centre (GDBC). “Omdat het GDBC het fundament heeft liggen bij de RUG, ontstaat de unieke mogelijkheid om wetenschappelijke kennis op het gebied van digitalisering te koppelen aan onderzoek en het bedrijfsleven”, zegt projectleider Bas Baalmans in zijn kantoor op de Zernike Campus.

Ambities
Het GDBC werkt binnen de RUG samen met meerdere faculteiten: “We kunnen onder andere putten uit de  wetenschappelijke en bedrijfskundige kennis van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de technisch wetenschappelijke kennis van de Faculteit Science & Engineering. Maar uiteraard is ons gezichtsveld niet beperkt tot de eigen universiteit. Daarom is het GDBC opgericht samen met de Noordelijke Online Ondernemers. Met hen werken we samen aan de verwezenlijking van vier ambities: het oprichten van een kennisplatform, het opzetten van een multidisciplinair onderwijsprogramma en praktijkgedreven onderzoeksagenda en uiteraard koppelen we studenten aan bedrijven.”

Win-win
“Door deze samenwerking ontstaat een win-win situatie. Studenten krijgen de kans om bij vooraanstaande digitale bedrijven stage te lopen en onderzoek te doen met behulp van de vele data die de bedrijven beschikbaar stellen. Andersom profiteren de digitale ondernemers van de wetenschappelijke kennis die binnen de Rijksuniversiteit aanwezig is. Bij de start hebben we eerst een inventarisatie gedaan welke organisaties zich allemaal op het snijvlak van innovatie en IT bevinden. Dat leverde een interessante kaart op. Eén van de partijen is natuurlijk Samenwerking Noord. Maar ook kom je dan bijvoorbeeld uit bij de Digital Society Hub, het Nieuwe Kasteel, Noorderpoort en de IT-Academy uit.’”

Samenwerking
“Door samen te werken ontstaan nieuwe kansen. Zo gaan wij bijvoorbeeld voor Samenwerking Noord de digitale ‘readiness’ van bedrijven in kaart brengen. Groningen is één van de belangrijkste IT-steden van Nederland. Uiteenlopende innovatieve start-ups zijn hier uitgegroeid tot bedrijven van formaat. We zien graag dat alle bedrijven in Groningen zich bewust zijn van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Digitalisering staat immers centraal in de ontwikkeling van ieder bedrijf!”