Groningen Digital Business Centre gelanceerd tijdens inspirerende bijeenkomst

Op dinsdag 3 april was het zover: de lancering van het Groningen Digital Business Center, een spiksplinternieuw kenniscentrum dat de academische wereld en de wereld van het online ondernemerschap dichter bij elkaar moet brengen. Het centre is ontstaan uit een krachtenbundeling tussen de Rijkuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers en rond de aftrap organiseerden zij een inspirerende bijeenkomst, die volop nieuwe inzichten en waardevolle discussiepunten opleverde.

Aize Bouma, de dagvoorzitter, heette de aanwezigen op 3 april van harte welkom en stelde iedereen voor aan hoogleraar aan Peter Verhoef, hoogleraar aan de faculteit Economics and Business van de RUG en directeur van het GDBC, en Bas Baalmans, projectleider/managing director van het GDBC.

Het Digital Business Centre drijft op vier pijlers, zo werd duidelijk tijdens de lancering: het vormen van een kennisplatform; het in contact brengen van studenten met digitale ondernemers door middel van ‘learning communities’; de vorming van een nieuw onderwijsprogramma op het gebied van digital business en analytics en kennisontwikkeling door onderzoek.

Met name dat laatste punt over kennisontwikkeling door onderzoek wordt van harte ondersteund voor het College van Bestuur van de RUG. Het GDBC kan dan ook rekenen op een financiële bijdrage van 200.000 vanuit de Rijkuniversiteit.

De eerste gesprekken die uiteindelijk zouden leidden tot de lancering van het GDBC vonden al in augustus 2016 plaats. Daarbij waren onder meer Peter Verhoef namens de RUG en Marco de Jong (theFactor.e) namens de Noordelijke Online Ondernemers betrokken.

Keynote Prof. Kannan
Na deze introductie in de ontstaansgeschiedenis en ambities van het GDBC verzorgde Prof. P.K. Kannan, Dean’s Chair in Marketing Science aan de Robert H. Smith School of Business van de University of Maryland, een keynote. Hij wees de aanwezigen op het belang van digital marketing en marketingmodellen en op de win-win situatie die ontstaat wanneer studenten en ondernemers door het GDBC bij elkaar worden gebracht om samen tot nieuwe inzichten en onderwijsmethoden te komen.

Waarom in het Noorden blijven na je studie?
‘Hoe houden we de online student in het Noorden?’ was het thema van een levendige discussie, die onderdeel uitmaakte van de opening van het GDBC op 3 april. Online ondernemer Benjamin Derksen van het Groningse webshopbedrijf Frank ging daarin het gesprek aan met een drietal studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen: Freek van Haarlem, George Radix en Roelof Takens. Het gesprek ging over hoe de online ondernemingen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor het aankomende academisch geschoolde personeel, zodat zij niet in groten getale naar grote ondernemingen in het Westen trekken als ze zijn afgestudeerd.

De studenten legden de Groninger ondernemer het vuur na aan de schenen over de aantrekkelijkheid van noordelijke bedrijven versus die van de grote corporate ondernemingen als een Oracle, Google en Facebook. “Een werkplek is meer dan een bureau en een pc vandaag de dag”, aldus de aanstormende marketingtalenten. ‘Correct, dat vind ik ook’, aldus Derksen in zijn repliek. ‘Maar een zwembad met glijbaan, fysio en tandarts in het gebouw lijkt me nu ook weer niet nodig.’

Het ging over het uitdagende werk en de mogelijkheden tot groei bij de (relatief) kleinere noordelijke online ondernemingen versus het grootse en de uitstraling van de multinationals. Daarmee ging het ook over het noorden van Nederland als werkplek in plaats van het Westen of meer internationale oorden. Want ook Dublin lonkt bijvoorbeeld voor deze aanstormende online professionals na een werkbezoek aan Facebook aldaar.

Derksen zat goed in zijn vel en pareerde met verve de vele stellingen van de mannen en had na enige tijd een forse brug geslagen tussen student en noordelijke onderneming en daarmee de kans nét even wat groter gemaakt dat deze drie aanstormende talenten voor Groningen behouden blijven na hun studie. Precies dat wat het GDBC beoogt.

“Studenten (en eigenlijk ook de rest van Nederland) hebben vaak geen idee wat het Noorden te bieden heeft. Daar kan het GDBC op een perfecte manier verandering in brengen”, zo betoogde Derksen. Projectleider Bas Baalmans is het daar roerend mee eens. “Ja, die discussie was het perfecte voorbeeld van wat we beogen met het GDBC”, zo zegt hij. “Meer connectie tussen online bedrijf en student.”

Versteviging
Tot slot benadrukte Patrick Brouns, gedeputeerde bij de Provincie Groningen het feit dat er zelfs meer afgestudeerden vanuit de Randstad naar Groningen komen dan andersom. “De economische ontwikkelingen gaan zo snel, over 5 jaar zou het maar zo kunnen zijn dat er plek tekort is.” Het GDBC is volgens Brouns dan ook een belangrijke versteviging van het noordelijk segment.