Ervaringsverhaal Jasmin Hadžihasanović (RDW – Gemeente Groningen)

Jasmin Hadžihasanović is sinds 2009 in dienst van de RDW, maar werkt sinds afgelopen oktober gedetacheerd voor de Gemeente Groningen. Een nieuw project, nieuwe mensen én een nieuwe methode.

In 1992 kwam Jasmin (53 jaar) vanwege de oorlog vanuit Bosnië naar Nederland. Hoewel hij in zijn geboorteland nog Economie studeerde, besloot hij in Assen een opleiding Automatisering te volgen en rolde hij zo langzaam de IT-wereld in. Jasmin is na al die jaren in ieder geval nog steeds niet uitgeleerd en daarom wisselde hij niet alleen van werkgever, maar studeert hij ook: ‘Ik heb vorige maand mijn diploma Business Development & Innovatie aan de RUG gehaald!’, zegt hij trots.

Na zes jaar als programmamanager Bij RDW aan verschillende projecten te hebben gewerkt, was Jasmin daar voor zijn gevoel klaar. ‘In die tijd is het gelukt een goed programma neer te zetten dat stabiel draait’, zegt hij. ‘Ik hou juist van innovatie en verandering, dus op de ‘winkel passen’ zag ik niet zitten.’

Op naar een nieuwe uitdaging dus, en dat werd in oktober de Gemeente Groningen. Daar is Jasmin projectmanager van het Portfolio Besparingen 2016 binnen de I&A. ‘Dat pakken we op een andere manier aan. We maken geen gebruik van actielijsten en ellenlange documenten, maar wel van visuele beelden die transparantie benadrukken’, zegt Jasmin terwijl hij op de muur laat zien hoe dit project met het levensgrote Portfolio Canvas werkt. ‘Het is voor mij nieuw om zo te werken, maar dat gaat heel goed. Mensen krijgen er energie van.’

Terwijl Jasmin naar de verschillende kleuren op de muur wijst, legt hij uit dat die bij de verschillende thema’s van de Portfolio Besparingen horen. ‘Je kan in een oogopslag zien wie waar mee bezig is en hoe dat invulling krijgt.’ Dit heeft ook invloed op de manier van werken binnen het team. ‘Er wordt bijvoorbeeld gelijk teruggekoppeld, zonder dat ik daar om hoef te vragen. Als iets zo op de muur staat, werkt dat blijkbaar als een sociale controle. Dat is heel mooi, want ik werk op basis van vertrouwen.’

De uitwisseling bevalt Jasmin heel goed. ‘Ik wilde graag mijn kennis en ervaringen ergens anders toepassen of juist iets heel anders doen’, zegt hij. Beide lukt, want hoewel Jasmin in het nieuwe project zijn kennis kwijt kan, is de Gemeente Groningen ook een heel andere organisatie dan de RDW. ‘Zo is de RDW is toch een wat zakelijkere organisatie dan de Gemeente. De sfeer is hier ontzettend sociaal en ik word vanaf het begin behandeld als een onderdeel van het team’, glimlacht Jasmin. ‘Dat is heel fijn.’

Ook de uitvoering van het project verloopt tot nu toe goed: ‘Voor de Portfolio Besparingen 2016 is een jaar berekend, maar misschien zijn we wel eerder klaar!’

Voor collega’s die ook denken aan een uitwisseling heeft Jasmin nog een tip: ‘Niet denken maar doen. Niet alleen breng je jouw ervaringen, maar neem je ook nieuwe kennis mee terug. Dat is een hele mooie constructie van Samenwerking Noord.’ Wel ziet Jasmin nog meer kansen liggen bij de kennisgroepen. ‘Kennis uitwisselen kan nog structureler, ik hoop dat dit in de toekomst ook gebeurt!’