Ervaringsverhaal Esther Terpstra

Esther Terpstra werkt nu al twintig jaar in de IT wereld, maar werkte daarvoor in de muziek, bouw, dans, horeca en psychologie. ‘Ik grijp elke kans aan om nieuwe werelden te ontdekken, en juist omdat ik nog niks over computers wist wilde ik er alles over weten.’ Nu begint ze aan een nieuwe uitdaging, want ze verhuist voor twee jaar van de Gemeente Groningen naar DUO.

De meeste mensen komen in de IT terecht door een gerichte opleiding te volgen, of ze rollen er toevallig in. Esther daarentegen dwong een baan in de ICT ‘gewoon’ af. Ze had net een korte computeropleiding gevolgd – ‘ik wilde namelijk alles over computers weten, juist omdat het me zo stom leek’ –, en kreeg  vanuit die opleiding bij de Gemeente Groningen een stageplaats als beginnend systeembeheerder aangeboden bij de dienst Kunst & Cultuur. Toen die plek al bezet bleek te zijn, vond ze dat de  Kunst & Cultuur haar vast toch wel wilde als tweede stagiair.  Ze kreeg zowel een gesprek als de plek. ‘En dat ging verrassend goed en was toch wel heel erg leuk’, zegt Esther.

Twintig jaar bij de Gemeente Groningen later werkt Esther nog steeds in de IT. Ze heeft nog steeds dezelfde insteek in het leven: de uitdaging aangaan, ook al lijkt het van te voren nog zo eng. ‘Het is een beetje als parachutespringen: dat was mijn grootste nachtmerrie maar daarom heb ik het juist gedaan. En het was kicken!’

Inmiddels werkt Esther niet meer als systeembeheerder, maar als service manager. Afgelopen week is ze aan een nieuwe uitdaging begonnen; namelijk twee jaar gedetacheerd werken voor DUO. Is het wennen? ‘Voor een groot deel werkt veel hetzelfde als bij de Gemeente Groningen. Beide organisaties zijn groot en bureaucratisch, waardoor er lange lijnen lopen. Bovendien maken ze dezelfde ontwikkelingen mee, zoals regievoering en outsourcing.’ Bij DUO is Esther verantwoordelijk voor het vormgeven van de producten en dienstencatalogus (PDC) en het opzetten van een richting voor regievoering op IT.

Het uitwisselen van kennis en ervaringen is volgens Esther ontzettend belangrijk. ‘Toch wordt dit in het Noorden nog te weinig gedaan’, zegt ze. ‘Organisaties zijn vooral bezig met zelf het wiel uit te vinden voor wat ze zelf  moeten en willen doen. Voor wat ze niet kunnen leunen ze sterk op externe, commerciële partijen. Dit kan veel vaker ondervangen worden door meer samen te werken en zowel mensen als ideeën uit te wisselen.’

Esther denkt dat het niet per se nodig is om (tijdelijk) van baan te wisselen, zoals ze zelf doet. ‘Het kan ook veel laagdrempeliger, niet iedereen zit op een andere werkplek te wachten.’ Als voorbeeld noemt ze een weekje meelopen bij een andere organisatie of het aansluiten bij een van de kennisgroepen van Samenwerking Noord. ‘Uiteindelijk gaat het er om dat mensen weer nieuwsgierig worden en zien dat er meer is buiten hun vaste baan. Ik hoop dat mensen van samenwerken weer lichtjes in hun ogen krijgen!’ Voor wie net zo enthousiast is geworden als Esther en wel eens mee wil kijken bij een noordelijke samenwerkingsorganisatie; ‘je mag mij altijd bellen of mailen (esther.terpstra@duo.nl)!’