Eerste netwerkevent projectmanagerspool: goede gesprekken, nieuwe verbindingen en volop kennisdeling

Op donderdag 15 februari organiseerde de projectmanagerspool van Samenwerking Noord haar eerste netwerkevent. De bedoeling van de bijeenkomst was kort maar krachtig: het samenbrengen van projectmanagers. Bestaande contacten konden worden aangehaald en nieuwe verbindingen gelegd. Namens de PMP heetten Grietje Rusticus (DUO) en Willem Hermsen (Hanzehogeschool) iedereen van harte welkom in Paviljoen Sterrebos.

Maar het was niet alleen maar netwerken geblazen, er werden deze donderdagnamiddag ook verschillende workshops gehouden. De deelnemers konden kiezen tussen workshops met titels als ‘Grenzen aan de ontwerpbenadering bij digitaliseringsprojecten’, gepresenteerd door Job Wiegant van de gemeente Groningen of ‘Hoe verbinden we het politiek/ambtelijke bestuur met de operationele zelfregulatie van Agile voortbrengingsteams’, door Grietje Rusticus namens DUO en Barend Mauritsz van de RDW.

De workshops werden afgewisseld met zogenoemde ‘ontmoetingen’: Na iedere workshop kwamen de deelnemers weer bij elkaar en kregen ze de opdracht van De Ontwerpfabriek, vertegenwoordigd door René van Scheltinga en Marijke Grotenhuis, om in tweetallen een verhaal te vertellen.

Kortom, een afwisselende middag met niet alleen sprekers, maar ook met echte gesprekken en nieuwe ontmoetingen. En het ging lang niet alleen over Agile of projectmanagement!

En in zo’n mooie en sfeervolle locatie als het Paviljoen Sterrebos kon het niet anders dan dat de inspiratiemiddag werd afgesloten met een goed verzorgde borrel en dito hapjes.