Eerste editie DAT! Symposium over Big Data en Business Intelligence smaakt naar meer

Op donderdag 14 juni vormde de Noord-locatie van NHL Stenden in Leeuwarden het toneel voor de allereerste editie van het Samenwerking Noord-symposium DAT!. Tientallen geïnteresseerden lieten zich er aan de hand van drie aansprekende keynotes en een serie breakout-sessies informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het snijvlak van Big Data en Business Intelligence.   

Dagvoorzitter Lykle de Vries stelde de aanwezigen allereerst voor aan Dr. Fokie Cnossen, universitair docent Cognitieve Engineering & Medical Cognition aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij trapte het symposium af met haar keynote ‘Kunstmatige intelligentie is meer dan big data’.

In de zaal waar de keynotes plaatsvonden stond een speciale camera die opnames maakte van de emoties (stand van het hoofd, houding, beweeglijkheid etc.) van de aanwezigen. Die data zal worden geanalyseerd om te kijken naar de stemming van de deelnemers per sessie. In het kader van de actualiteit rond de Wet AVG wil Samenwerking Noord benadrukken dat deze opnames volledig anoniem zijn, de data alleen gebruikt zal worden voor de genoemde analyse en dat deze daarna wordt vernietigd.

Na de keynote van Dr. Cnossen gingen de deelnemers aan het symposium voor de eerste keer uiteen om één van de parallel geprogrammeerde breakout sessies bij te wonen. Zij konden kiezen tussen een presentatie van ‘datafundamentalist’ Ronald Damhof, Enterprise (Data) Architect bij De Nederlandsche Bank, of een lezing van Rob Extercatte, werkzaam als Programmamanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zijn thema was ‘De mens als basis voor een data gedreven organisatie’.

Tussen de eerste en tweede breakout-sessie zou het podium voor Tony Bosma, futurist, gereserveerd zijn, echter liet de techniek het afweten. Door een snelle draai aan het programma te geven, konden Frank Wilbrink van DUO en Jeroen Pijpker van NHL/Stenden eerder beginnen met hun breakouts.

Aan het einde van de middag kwamen Tony Bosma (het juiste stekkertje was inmiddels gevonden) en Frank Smilda, sectorhoofd Dienst Regionale Informatie Organisatie bij de Politie, dan toch aan het woord. Zij kwamen met inspirerende verhalen over techniek en toekomst en het gebruik van big data voor een veiliger Nederland.

Na deze leerzame middag in de collegebanken volgde een wandeling naar de overkant, waar drankjes en bijzondere hapjes werden geserveerd door studenten van de NHL Stenden Hogere Hotelschool. Daar konden de aanwezigen terugblikken op een geslaagde middag en werden alvast plannen gesmeed voor een nieuwe editie van DAT! in 2019…