Trendship 2018: een blik op de digitale toekomst van het Noorden

Drones, Virtual Reality-games, robots die drankjes serveerden en puzzels oplosten en zelfs de vol innovaties gepropte rollator van de toekomst. Het was op 18 oktober allemaal te zien én te beleven op Trendship, dé techbeurs van Noord-Nederland in MartiniPlaza. Een grote groep ondernemers, beleidsmakers en ICT’ers was door de provincie Groningen uitgenodigd om de beurs bij te wonen. Zij werden ’s ochtends uitgebreid bijgepraat over de manieren waarop in Groningen en de rest van het Noorden wordt gewerkt aan een zonnige digitale toekomst.

Terwijl in de grote zaal van MartiniPlaza zo’n 1600 studenten zich tijdens Trendship Talent onder meer vermaakten met Kraantje Pappie, kondigde Groningens Digital Officer Nick Stevens in de naastgelegen Topsportlounge de sprekers voor het ochtendprogramma van de provincie Groningen aan. Zij focusten voor een belangrijke deel op de vraag hoe de ICT-sector nu en in de toekomst aan voldoende technisch geschoold personeel kan komen; volgens Stevens één van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen blijven groeien als ICT-regio: “Want des te meer we innoveren, des te groter het tekort aan talent wordt.”

Groningen Digital Business Centre
Als eerste was het de beurt aan de vertegenwoordigers uit het onderwijs om hun visie op het vraagstuk uiteen te zetten. Pieter Verhoef legde uit hoe ‘zijn’ GDBC (Groningen Digital Business Centre) de brug wil slaan tussen de wetenschap en de praktijk: “Wetenschappelijke kennis sijpelt nog te weinig door naar de praktijk, naar de ondernemers die er nieuwe producten mee kunnen ontwikkelen en zo werkgelegenheid creëren. Dat los je niet op door alleen maar een leerstoel ‘Digitalisering’ in te stellen. Je moet heel concreet de samenwerking opzoeken, zoals we nu doen met het GDBC.”

IT Academy Noord-Nederland
De IT Academy Noord-Nederland levert met zijn twaalf opleidingen en bijscholingstrajecten voor IT’ers al een behoorlijke bijdrage aan het up-to-date houden van de kennis in het Noorden. “Maar we willen ons nu ook meer gaan richten op de omscholing van talentvolle zij-instromers in de ICT. Daar is in de nabije toekomst ook nog veel winst te behalen”, zo gaf directeur Robin van den Berg aan. Hij wist dan ook te vertellen dat de Hanzehogeschool momenteel onderzoekt of een duale HBO ICT-opleiding tot de mogelijkheden behoort en dat het omscholingsproject Make IT Work naar Groningen komt.

Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap
Maar het is lang niet alleen het hoger en het wetenschappelijk onderwijs dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de toekomst van Groningen als koploper in de digitale wereld: ook het MBO heeft heel wat te bieden, zo betoogde Wim van de Pol van het Noorderpoort College. Om die potentie beter te benutten, werkt het Noorderpoort samen met een groot aantal andere partijen, waaronder Samenwerking Noord, aan het opzetten van een ‘Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap’. “Voor het onderwijs in zijn algemeenheid is het lastig gebleken om up-to-date te blijven op digitaal gebied. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het moeilijk bij te houden is, laat staan om de meest actuele kennis op te nemen in studieprogramma’s. We hebben de samenwerking met het bedrijfsleven dan ook hard nodig om ons onderwijs te laten aansluiten bij de actuele vraag uit datzelfde werkveld.”

IBM Cliënt Innovation Center
Na de inspirerende woorden van het onderwijs, was het aan het bedrijfsleven om een duit in het zakje te doen. Als eerste kwam Carola Bos, directeur van het IBM Client Innovation Center Benelux aan het woord. Zij vertelde dat IBM vijf jaar geleden voor Groningen koos juist vanwege de aanwezigheid van veel talent en de samenwerkingsbereidheid binnen het Groningse netwerk. Bij het ‘CIC’ van IBM aan het Zuiderdiep werken inmiddels ruim 300 – voornamelijk jonge – mensen.  En dat aantal zal in de toekomst nog wel toenemen, zo is de verwachting. “Waar we kunnen, dragen we dan ook graag bij aan het uitbreiden van de talentpool in onze regio”, aldus Bos.

‘Groningen als digitale hotspot van Europa’
Het verhaal van Carola Bos moet deputeerde Patrick Brouns als muziek in de oren hebben geklonken. Het was even de vraag of hij wel zou kunnen spreken, vanwege verplichtingen elders, maar het lukte de volksvertegenwoordiger tussen afspraken door toch even acte de présence te geven. Hij had hoopgevende woorden voor alle aanwezigen. Zo haalde hij cijfers aan waaruit blijkt dat het allemaal nog best meevalt met de ‘braindrain’ uit het Noorden. “Er komt zelfs meer hoogopgeleid talent naar Groningen dan er weggaat”, aldus Brouns.

We zijn volgens de gedeputeerde dan ook al erg goed bezig in het Noorden. “De digitale toekomst van Europa ligt in Groningen”, zo stelde hij zelfs. “We waren de eerste met een IT Academy en ook het GDBC en de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap zijn Groningse primeurs en we zijn de eerste provincies waar basisschoolleerlingen al les krijgen over cyber safety. Met al die initiatieven zijn we dus al bezig de baan van de toekomst in te vullen voordat we precies weten hoe die eruit gaat zien.”

Smart Industry
Na de ingelaste spreekbeurt van de gedeputeerde was het de beurt aan Jan Post, Head of Strategic Partnerships bij Philips Consumer Lifestyle, hoogleraar  Digital Fabrication aan de RUG en projectleider van de Region of Smart Factories (RoSM). Hij gaf een inkijkje in de verdere digitalisering van de industrie en de arbeidsmarktveranderingen die dit met zich meebrengt. “Als Noord-Nederland willen we tot de koplopers binnen de Smart Industry gaan behoren. De komst van een Smart Industry Hub, waarin de huidige ‘fieldlabs’ zullen worden gebundeld, kan daar fors aan bijdragen. Maar we zullen natuurlijk ook moeten zorgen dat zoveel mogelijk talentvolle techneuten in het Noorden willen werken.”

Van startups naar scaleups
Marco de Jong (theFactor.e & NOO) betrad als laatste spreker het podium. De Groninger ondernemer/investeerder constateerde dat er in Groningen een mooie voedingsbodem is voor startups. Dat is volgens hem onder meer te danken aan de goede samenwerking tussen de digitale sector en het onderwijs, bijvoorbeeld in O2G2’s Digitale Leerweg en het project Startup in Residence. “Maar het kan nog beter”, zo liet hij aantekenen. “Een bruisende startup-scene is geweldig, maar uiteindelijk moeten we ook de scaleups zien te behouden. Het gebeurt vaak dat veelbelovende startups vroeg worden verkocht, terwijl het voor ondernemerstalent juist goed zou zijn om van dichtbij te kunnen ervaren hoe mooi het is om op eigen kracht te groeien.”

Met die wijze woorden van De Jong werd het Trendship-programma van de Provincie Groningen afgesloten. Na een welverdiende lunch konden de genodigden zich nog meer laten inspireren, zij het meer op macroniveau. Internationaal bekende sprekers als ‘trendspotter extraordinair’ Magnus Lindkvist en techentrepreneur Jonas Kjellberg (onder meer Skype en Zalando) gaven hun visie op de digitale economie en op de Trendship Playground kon iedereen hands-on aan de slag met de nieuwste gadgets en innovaties (zie de fotoreportage hieronder).