Digital Society Hub zet in op structurele onderwijsvernieuwing

Met de intrek in een eigen pand op de Zernike Campus is voor de Digital Society Hub een nieuwe fase  aangebroken. De innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool heeft nu een eigen fysieke thuislocatie, waar studenten, onderzoekers, overheidsinstellingen en het bedrijfsleven nauw kunnen samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering . Zo heeft de hub multifunctionele ruimtes voor meetup, scrum en events, is er een VR-lab en een makerspace met onder meer 3D-apparatuur, drones en speciale touch tafels voor presentaties. “Daarmee geeft het de mogelijkheid om structurele relaties aan te gaan met onze maatschappelijke partners”, aldus directeur Roland Hiemstra. “En daar doet iedereen zijn voordeel mee!”

De Hanzehogeschool telt inmiddels een aantal grote innovatiewerkplaatsen . Doel van deze ‘IWP’s’ is om unieke broedplaatsen voor innovatie te creëren, waar studenten praktijkcases kunnen oppakken die ook daadwerkelijk leiden tot nieuwe producten, diensten en kennis. Binnen de Digital Society Hub staat digitalisering centraal, maar aangezien dat van grote invloed is op vrijwel alle denkbare vakgebieden, wordt er nauw samengewerkt met opleidingen op het gebied van onder meer zorg, energie, mobiliteit, leefbaarheid en landbouw.

“Ons hoofddoel is natuurlijk het onderwijsvernieuwing: we willen onze studenten het beste onderwijs geven en zo  goed mogelijk voorbereiden op de (toekomstige) arbeidsmarkt”, zo legt Hiemstra uit. “In het strategisch plan van de Hanzehogeschool is vastgelegd dat iedere student vanaf het jaar 2020 tijd gaat doorbrengen in een innovatiewerkplaats. Hiermee zorgen we ervoor dat we structureel het bedrijfsleven en onderzoek blijven betrekken om studenten het beste onderwijs te kunnen geven.”

De Digital Society hub beschikt via alle aangesloten opleidingen over veel verschillende partners. Zij brengen hun expertise in bij onderwijsvakken en onderzoek. De Digital Society hub beschikt via alle aangesloten opleidingen over veel verschillende partners. Zij brengen hun expertise in bij onderwijsvakken en onderzoek. “Het levert alleen maar winnaars op! Niet alleen krijg je als werkgever straks beter opgeleide mensen, ook dragen studenten al tijdens hun studie bij aan het oplossen van innovatievraagstukken en het ontwikkelen van nieuwe business cases.”

De Digital Society Hub bestaat inmiddels anderhalf jaar en in die periode zijn er tal van aansprekende projecten uitgevoerd. In samenwerking met 5Groningen zijn projecten op het gebied van 5G uitgevoerd, zoals de slimme lantaarnpaal en in februari starten we met RDW en Quintor een self driving challenge om karts zelfrijdend over het circuit van Lelystad te laten rijden. “Zulke projecten vinden plaats op verschillende plekken op de campus of op locatie bij bedrijven en organisaties. Nu we sinds het begin van dit collegejaar eindelijk ook een eigen pand en dus een fysieke ‘hub’ hebben, kunnen we de samenwerking tussen het bedrijfsleven,  het onderwijs en onderzoek nog verder aanhalen. Hier bieden we state-of-the-art samenwerkingsruimtes en flexplekken, waar niet alleen studenten maar ook onze partners gebruik van kunnen maken; als het nodig is van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”

In het verleden was de samenwerking met het praktijkveld volgens Hiemstra nog niet optimaal: “Dan was een project afgelopen en dan verloor je elkaar als het ware weer uit het oog. In de Digital Society Hub kunnen we niet alleen nauwer samenwerken, maar maken we ook structurele onderzoekslijnen mogelijk. Een traject hoeft niet meer te stoppen als een groep studenten afzwaait: dan hebben we hier de volgende groep al klaarstaan die kan voortborduren op de door hun voorgangers opgedane kennis.”

Dat die structurele samenwerking nu ook op  de Zernike Campus zelf gefaciliteerd kan worden, is een belangrijke meerwaarde voor de Digital Society Hub. “We hebben bedrijven nu nog meer te bieden”, aldus Hiemstra.

Klik hier voor meer informatie over de Digital Society Hub en eventuele mogelijkheden tot samenwerking.