Connect.frl: het Friese ‘zusje’ van Samenwerking Noord

De IT-sector in Friesland bloeit als nooit tevoren. Niet alleen zijn er tal van specialistische bedrijven actief in uiteenlopende sectoren als datacommunicatie, gaming en webdevelopment, maar ook bij de ‘klassieke’ bedrijven als banken, uitgevers of instellingen groeien de IT-afdelingen. Dat er voldoende specialisten zijn die veel van de vacatures kunnen vervullen, is mede te danken aan de organisatie Connect.Frl, een soort Friese evenknie van Samenwerking Noord.

“Onze stichting heeft als doel het aanwezige IT talent te behouden voor de regio. Dat proberen we door activiteiten voor medewerkers te organiseren en door initiatieven om het hier zo aangenaam en aantrekkelijk mogelijk te maken”, vertelt Erik Miedema. Hij is voorzitter van Connect.frl, en in het dagelijks leven ICT manager bij de NDC Mediagroep, uitgever van dagbladen, huis-aan-huisbladen en digitale media.

Connect.frl ontwikkelt vele activiteiten, waaronder campagnes en biedt mogelijkheid om te netwerken en kennis te maken met professionals en beslissers in de Friese IT-wereld. Jaarlijks organiseert de stichting minimaal acht kennissessies. Hoogtepunt is het Connect.frl event, met meer dan duizend deelnemers.

Connect.frl werd vijf jaar geleden opgericht. Een aantal bedrijven en organisaties in Leeuwarden (waaronder Achmea, Aegon, CJIB, ING, NDC en NHL) raakten met elkaar in gesprek en merkten dat er een aantal gemeenschappelijke belangen waren. Ze waren het er over eens dat er meer moest worden geïnvesteerd in het behoud van ICT-werkgelegenheid en -talent/personeel in Leeuwarden en omstreken, dat er meer behoefte was aan onderlinge samenwerking op ICT-gebied en dat de regionale ICT-sector wel wat meer gepromoot mocht worden. Allemaal met als doel een aantrekkelijker imago voor de regionale ICT te creëren en tegelijkertijd de braindrain naar de Randstad een halt toe te roepen. Het resultaat was de oprichting van Connect, aanvankelijk onder de naam Connect058.

Om elkaar te kunnen ontmoeten zouden er jaarlijks events worden georganiseerd. Daarnaast werd contact gezocht met hogescholen, waaronder de NHL/Stenden, om te zorgen dat de wensen van het bedrijfsleven bekend zouden zijn bij het onderwijs. In de loop der jaren zijn er veel activiteiten bij gekomen, zoals het organiseren van kennissessies. Ook zijn er contacten met het MBO en worden activiteiten gesteund om kinderen kennis te laten maken met coderen en programmeren. Een voorbeeld daarvan is de CoderDojo Leeuwarden die maandelijks wordt georganiseerd in de Blokhuispoort (de volgende sessie staat voor 10 februari op het programma).

“Het is heel goed gegaan met Connect.frl, we hebben inmiddels al meer dan twintig leden. We weten ons ook gesteund door de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden”, vertelt Erik Miedema.

Connect.frl is een zelfstandige stichting, niet gelieerd aan overheden, met participanten als Achmea, De Friesland en Tres. “Misschien is een verschil met Samenwerking Noord dat wij meer vanuit het bedrijfsleven zijn gestart dan vanuit overheden. Verder lijken we zeer op elkaar: we willen in elk geval hetzelfde, namelijk een meer sprankelende arbeidsmarkt voor IT-personeel in het Noorden.

“De jeugd wil tegenwoordig niet zozeer carrière maken als wel leuke, interessante dingen kunnen doen, agile werken in een creatieve omgeving”, constateert Miedema. “Het bedrijfsleven begint daar langzaam ook aan te wennen en is bezig een omschakeling te maken naar ‘gezellig werken’.”

“Je ziet echt dat onze gezamenlijke inspanningen vruchten beginnen af te werpen. Er ontwikkelen zich hier in Friesland veel kleine innovatieve techbedrijven. Zoals een bedrijf in foto-herkenning, waar zelfs de FBI in is geïnteresseerd. Of bedrijven als Snakeware of Coolminds.”

Maar ook traditionele bedrijven als NDC, Aegon, ING, CJIB of Friesland Zorgverzekeraar gaan op een nieuwe manier werken en houden rekening met de wensen van een nieuwe generatie medewerkers. Die bedrijven hebben ook onderling contact. “Er is in Friesland echt iets als een ICT gemeenschap ontstaan. Dat zie je ook tijdens onze kennissessies die we een keer per maand houden, of bij een talentontwikkelingstraject dat we hebben georganiseerd samen met Yacht.”

“Kortom: we zijn zeer gemotiveerd en op uiteenlopende fronten actief om de arbeidsmarkt hier nog aantrekkelijker te maken. Net als Samenwerking Noord hopen we zo de IT sector in het Noorden nog verder tot bloei te kunnen krijgen”, aldus Erik Miedema.