Bert Moorlag, nieuwe voorzitter kennisgroep Informatieveiligheid: ‘Mooi moment om naar buiten te treden’

Sinds 1 maart heeft de kennisgroep Informatieveiligheid een nieuwe voorzitter: Bert Moorlag, senior information security officer bij het UMCG. Moorlag ziet het als zijn opdracht de kennis en kunde die binnen de kennisgroep aanwezig is, verder te verspreiden binnen Samenwerking Noord. “Mijn voorganger, Eric Algera, heeft de afgelopen anderhalf jaar al veel mensen bij elkaar weten te brengen. Nu is het een mooi moment om te kijken op welke wijze de andere organisaties binnen Samenwerking Noord mee kunnen doen”, zo zegt hij.

Al vanaf de oprichting, zo’n anderhalf jaar geleden, is Moorlag bij de kennisgroep Informatieveiligheid betrokken. Hij heeft een ruime ervaring in het vakgebied. Voordat hij bij het UMCG in dienst kwam, werkte hij als security manager bij de provincie Groningen. “In 2007 kreeg ik de mogelijkheid om vanuit de provincie Groningen voor de helft van mijn tijd bij het UMCG te gaan werken. In eerste instantie ging dat slechts om een uitwisseling: bij het UMCG werd (tijdelijk) een informatiebeveiliger gezocht en ik wilde weleens een kijkje in de keuken van een andere organisatie nemen.” De uitwisseling beviel van beide kanten echter zo goed dat Moorlag in 2008 in vaste dienst trad bij het UMCG.

Waarom hij die stap nam? “Bij het UMCG hadden ze uiteindelijk toch echt iemand fulltime nodig”, zo legt hij uit. “Het was niet zo dat het werk mij veel meer aantrok”, zegt hij met een glimlach. “Zo groot zijn de verschillen binnen onze branche ook niet. Het gras bij de buren is niet per se groener, maar meer een ander soort groen!”

Met zijn uitwisseling liep Moorlag eigenlijk al zo’n tien jaar voor op het huidige uitwisselingsprogramma van Samenwerking Noord. “Uit mijn eigen ervaring weet ik dat delen en uitwisseling van kennis en ervaring een belangrijke rol speelt bij samenwerken. Het is dan ook het streven van de kennisgroep om dit meer op gang te brengen.” Hoe aan die ambitie invulling gegeven kan worden, zal de komende tijd onderwerp van gesprek zijn binnen de kennisgroep.

De aandacht voor het vakgebied Informatiebeveiliging wordt steeds groter, zo realiseert Moorlag zich. “Daar komt nog eens bij dat de techniek de afgelopen jaren veel vluchtiger is geworden. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en organisaties worden daardoor met tal van aan informatieveiligheid gerelateerde vraagstukken geconfronteerd, bijvoorbeeld op het gebied van privacy.”

“Als kennisgroep willen we hierin een belangrijke rol spelen voor het Noorden”, aldus Moorlag. Dat kan volgens hem bijvoorbeeld door als kennisgroep bijeenkomsten te gaan organiseren waar alle organisaties binnen Samenwerking Noord met elkaar in contact kunnen komen. “We moeten elkaar eerst leren kennen. Daar begint het allemaal mee”, zegt hij overtuigd. “Dit vraagt om investeringen van de deelnemende organisaties. In de vorm van zowel kennis, tijd als geld.”

Ook is een goede samenwerking tussen de kennisgroep Informatieveiligheid en de stuurgroep van Samenwerking Noord erg belangrijk volgens Moorlag. “Alleen dan kunnen we minder als afzonderlijke kennisgroepen en meer als Samenwerking Noord in zijn geheel aan de slag.”

Kennisgroep Informatieveiligheid