Arthur Fischer, GRID NV: ‘Kennisdeling speelt een cruciale rol in het innovatieproces’

Vanuit Scheemda opereert GRID NV als gezamenlijke IT-organisatie voor de Oost-Groninger gemeenten Westerwolde, Oldambt, Pekela en Veendam. Vorig jaar trad Arthur Fischer aan als directeur/bestuurder en op zijn initiatief sloot GRID zich onlangs aan bij Samenwerking Noord. “Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat onze klanten zo goed mogelijk hun werk kunnen doen en burgers zo efficiënt mogelijk van informatie worden voorzien. We zoeken dan ook continu naar (nieuwe) manieren om dat mogelijk te maken.”

In totaal zitten er in Scheemda 25 ICT’ers die de ‘harde ICT’ van de vier gemeenten en van Afeer, het sociaal werk- en leerbedrijf van Westerwolde, Oldambt en Pekela beheren. “Zaken als functioneel beheer liggen niet binnen ons takenpakket. Wij richten ons puur op de infrastructuur, denk aan werkplekbeheer en datacenterdiensten”, zo geeft Fischer aan.

GRID is in 2014 dan ook opgericht om de krachten op het gebied van automatisering te bundelen. “Als relatief klein gemeente-apparaat is het nu eenmaal erg moeilijk om de financiën en mankracht op te brengen die nodig zijn om met de laatste technologische ontwikkelingen mee te gaan. Door de harde ICT gezamenlijk onder te brengen in een uitvoeringsorganisatie als GRID kun je dan toch zorgen voor meer slag- en daadkracht.

Maar zoals zo vaak bij dergelijke intergemeentelijke samenwerkingen gaat dat allemaal niet vanzelf. “Bij de oprichting vijf jaar geleden moest er een compleet nieuwe ICT-omgeving worden opgezet. Ik was er destijds zelf nog niet bij, maar ik heb begrepen dat het nogal wat voeten in aarde heeft gehad om de wensen en ideeën van alle betrokken gemeenten te bundelen tot één concrete visie. Gelukkig is de organisatie inmiddels in rustiger vaarwater en hebben we onze zaken goed op orde.”

Maar ook nu is achterover te leunen er niet bij voor de IT’ers van GRID. “Zolang de technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo blijven opvolgen is er voor ons altijd werk aan de winkel”, zo weet Fischer. “Momenteel zijn er twee belangrijke speerpunten waar we onze handen behoorlijk vol aan hebben: het verhuizen van onze datacenters en de overgang naar Office365. Nu hebben we zelf nog een tweetal fysieke datacenters, maar dat gaat de komende tijd over naar een externe partij. Bij zo’n transitie komen een hoop zaken om de hoek kijken.”

En ook de overgang naar Microsoft365 gaat natuurlijk niet vanzelf. “Ik denk dan ook dat kennisdeling zoals binnen Samenwerking Noord een cruciale rol kan spelen bij het aanvliegen van zulke projecten”, aldus Fischer. “Er zijn vast zat partners die al veel verder zijn in de implementatie van bijvoorbeeld Office365 en waar wij veel van kunnen opsteken. Je kunt die kennis natuurlijk ook inkopen bij externe partijen, maar zoals ik eerder al aangaf is dat zeker in Oost-Groningen budgettair niet altijd mogelijk. We moeten toch een beetje roeien met de riemen en daarbij kunnen we alle hulp goed gebruiken.”

Fischer hoopt binnen het netwerk van Samenwerking Noord dan ook duurzame contacten op te doen. “Ik ben altijd erg van de kennisdeling geweest, ook toen ik nog niet in de publieke sector werkzaam was. Wat dat betreft is Samenwerking Noord natuurlijk de aangewezen partij en eerlijk gezegd was ik al enige tijd in de veronderstelling dat GRID lid was”, zo geeft Fischer lachend aan. “Ik ontving de nieuwsbrief en andere berichten altijd keurig in mijn mail. Maar toen ik me eens hardop afvroeg wat wij binnen het netwerk zouden kunnen betekenen, bleken we helemaal geen lid te zijn.”

Het contact was vervolgens snel gelegd, maar voordat GRID daadwerkelijk lid kon worden, moesten er nog wat plooien worden gladgestreken. “Het was niet helemaal duidelijk of we nu wel of niet lid waren via het lidmaatschap van de gemeente Oldambt. Dat bleek formeel niet het geval en dus kunnen we ons nu op eigen titel volop in de noordelijke kennisdeling storten.”