‘Als fusiegemeente weten we wat je door goede samenwerking kunt bereiken’

Als ze ergens weten wat de waarde van goede samenwerking kan zijn, dan is het wel in Súdwest-Fryslân. De gemeente is het resultaat van verschillende herindelingen en groeide zodoende uit tot de in oppervlak grootste gemeente van Nederland. Vanzelfsprekend hoort daar ook een groot ambtenarenapparaat bij, te meer omdat de gemeente vrijwel geen werkzaamheden uitbesteedt. “We willen een innovatieve gemeente zijn en een voortrekkersrol vervullen binnen de provincie”, vertelt Peter Jager, teamleider ICT. “Onze teams  ICT en Informatievoorziening (samen ruim vijftig man/vrouw sterk) spelen daarin een cruciale rol.”

Voordat Peter Jager in 2013 bij de gemeente Súdwest-Fryslân aan de slag ging, werkte hij ruim 25 jaar als ICT’er in het bedrijfsleven, onder meer bij KPN, ATOS en VCD Automatisering. “In die sector wordt nog vaak gedacht dat overheden logge organisaties zijn, waar maar weinig actie is”. De realiteit is volgens Jager echter anders. “Niets zo dynamisch als werken voor de overheid; daar ben ik inmiddels wel achter. Je hebt constant te maken met veranderingen, kijk alleen al naar de bijna voortdurende herindelingen van de afgelopen jaren. Voor ons als ICT’ers is het een constante uitdaging om telkens met de beste oplossingen te komen.”

Een goed voorbeeld is de centralisering van het volledige Súdwest-Fryske ambtenarenapparaat. “Momenteel wordt er nog gewerkt vanuit drie locaties verspreid door de gemeente. Dit jaar wordt alles geconcentreerd in drie panden in Sneek waaronder de twee oude gemeentehuizen: één waar de raad in zetelt, één voor de ontvangst van burgers en één voor de backoffice”, zo vertelt Jager. “Het schudt de hele boel door elkaar. Voor ons betekent het onder meer dat we 450 nieuwe, volledig gevirtualiseerde werkplekken moeten realiseren. We kunnen ons niet veroorloven dat de infrastructuur straks niet in orde is of dat medewerkers zonder de juiste software zitten.”

Waar veel gemeentelijke organisaties tegenwoordig (een groot deel van) zijn taken uitbesteedt, kiest men er in Súdwest-Fryslan juist voor om zoveel mogelijk in eigen beheer te houden. Ook op ICT-gebied: “Aan de ene kant zorgt dat ervoor dat we op veel terreinen kennis opdoen die later weer van pas komt, maar we lopen ook weleens tegen zaken aan waar we op dat moment nog niet zoveel kaas van hebben gegeten. Waar wij bijvoorbeeld behoorlijk ver zijn met het professionaliseren van ons functioneel beheer, kunnen we in de voorbereiding van onze grootschalige migratie nog best wat hulp en advies gebruiken. Daarbij kan het lidmaatschap van een samenwerkingsverband als Samenwerking Noord natuurlijk mooi van pas komen.”

Maar voor Jager is het lidmaatschap veel meer dan alleen een bron van kennis. “Ik wil echt een actieve bijdrage leveren en wil vooral ook de mensen op de werkvloer, in onze Informatiserings- en Automatiseringsteams, in beweging brengen. Ga naar events, wordt lid van de kennisgroepen en wissel uit die kennis! Het is heel gemakkelijk om alleen maar te halen, maar wil je als samenwerkingsverband echt iets bereiken, dan moet het van meerdere kanten komen. Daar weten wij als fusiegemeente alles van!