‘2018 was een goed jaar voor de ICT-samenwerking in het Noorden’

Samenwerking Noord heeft een succesvol jaar achter de rug. Dat bleek woensdagavond tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in d’ROOT, het splinternieuwe data competence centre van Bytesnet op de Zernike Campus.

De locatie van de nieuwjaarsbijeenkomst was toepasselijk gekozen. Het data competence centre van Samenwerking Noord-lid Bytesnet is namelijk niet bepaald een doorsnee datacenter. Bytesnet wil er ook actief op zoek naar de samenwerking met datawetenschappers, studenten en andere ICT-ondernemingen en -organisaties, zo gaf CEO en gastheer Peter de Jong aan in zijn welkomstwoord. “We zijn bijvoorbeeld van plan om een voor Nederland unieke faciliteit te ontwikkelen waar studenten en ondernemers gebruik kunnen maken van supercomputers”, kondigde hij aan.

‘ICT ís innovatie’
Na het welkomstwoord was het woord aan Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool en een groot voorstander van interregionale en multidisciplinaire samenwerking. “Samenwerking binnen de ICT-sector, tussen zowel overheid, bedrijfsleven en het onderwijs is cruciaal voor een innovatieve regio”, zo gaf hij aan. “Want wie in de ICT zit, zit in de innovatie! Daar ontkom je tegenwoordig niet meer aan.”

Om de sector en dus de noordelijke innovatie goed op gang te houden, is een gezonde arbeidsmarkt onontbeerlijk, aldus Pijlman. “Zoals iedereen wel weet is het momenteel lastig om alle IT-vacatures ingevuld te krijgen. Als Hanzehogeschool proberen we ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk goed opgeleide IT’ers op te leiden, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom zoeken ook wij steeds meer de samenwerking met het bedrijfsleven, maar ook met onze collega-kennisinstellingen in het Noorden.”

Volop uitdagingen in 2019
Ter afsluiting van het officiële gedeelte van de nieuwjaarsbijeenkomst presenteerde voorzitter Fred Hassert een aantal facts & figures over het afgelopen jaar en keek hij vooruit naar het nieuwe jaar. In 2018 verwelkomde Samenwerking Noord liefst 19 nieuwe leden, waaronder een groot aantal private partijen. Er werden 7 grote en 17 kleinere events georganiseerd, waar leden volop kennis deelden en waar vruchtbare nieuwe samenwerkingen ontstonden.

“2018 was een goed jaar voor Samenwerking Noord en als alles meezit wordt 2019 een nog beter jaar voor de samenwerking in de noordelijke ICT”, aldus Hassert in zijn slotwoord. “Er zijn in ieder geval weer volop uitdagingen en thema’s die onze aandacht verdienen: Data Science, Cyber Security en Safety, Functioneel Beheer en Autonoom Vervoer en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als Samenwerking Noord willen we daar natuurlijk weer een belangrijke verbindende rol in spelen.”