Grote rol noordelijke IT-sector bij ‘Region of Smart Factories’

De komende jaren wordt alles in het werk gesteld om van Noord-Nederland een ‘Region of Smart Factories’ te maken. Slimme, computergestuurde fabrieken moeten de maakindustrie in de regio versterken en zo zorgen voor een forse groei van het aantal banen. “Daarbij hebben we de hulp van de noordelijk IT-sector hard nodig” zo zegt Hans Praat, die namens de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) betrokken is bij de initiëring en de uitvoering van de plannen.

Een drietal vooraanstaande grote maakbedrijven uit het Noorden (Philips Consumer Lifestyle in Drachten, Fokker Aerostructures in Hoogeveen en CIG Centraal Staal in Groningen) vormt het hart van het consortium Region of Smart Factories (RoSF). Zelf maken ze al gebruik van de nieuwste technieken; de Philips-fabriek in Drachten wordt bijvoorbeeld niet voor niks één van de slimste productiefaciliteiten ter wereld genoemd. Nu is het tijd om ook de rest van de noordelijke maakindustrie mee te krijgen, zo is het idee. “We willen alle in het Noorden aanwezige kennis op het gebied van Smart Industry koppelen”, aldus Business Development Manager Hans Praat. “Allemaal met als doel een sterke, toonaangevende sector met volop werkgelegenheid neer te zetten.”

De essentie van ‘Smart Industry’ is dat apparaten zichzelf en elkaar gaan aansturen. Hierdoor worden productieprocessen efficiënter en goedkoper. Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om hun producten niet meer in lagelonenlanden, maar weer gewoon in (Noord-) Nederland te maken. Dat levert niet alleen banen op bij de grote bedrijven, maar ook in het mkb.

Noord-Nederland vormt de ideale kweekvijver voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Niet alleen heeft de regio al een voorsprong op een aantal essentiële kennisvelden (denk aan big data, ICT, sensorsystemen en hoogwaardige materialen), het Noorden beschikt ook over voldoende industriële bedrijvigheid om volop te kunnen profiteren van de opleving in de maakindustrie die hierdoor in het verschiet ligt.

“De rol van de noordelijke IT-sector is cruciaal in de plannen”, aldus Hans Praat. “We staan momenteel aan het begin van de transitie naar een slimme maakindustrie. We kunnen alle hulp uit de IT-hoek dus bijzonder goed gebruiken. We zullen dan ook fors gaan inzetten op de scholing van voldoende capabel IT-personeel. Daarom werken we ook samen met het hele onderwijsveld, van de ROC’s tot de Rijksuniversiteit.”

Mogelijk behoort een samenwerking met Samenwerking Noord ook tot de mogelijkheden. “Ik heb de naam ‘Samenwerking Noord’ weleens horen vallen, mogelijk via één van de partijen die bij zowel RoSF als Samenwerking Noord betrokken is. Maar eerlijk gezegd had ik nog niet echt een goed beeld van de organisatie. Ik zal me er de komende tijd zeker verder in gaan verdiepen, want het lijkt me dat we in de toekomst best eens heel wat voor elkaar kunnen betekenen.”

Inmiddels is RoSF uitgegroeid tot een cluster van 33 bedrijven en kennisinstellingen, waaronder ook een aantal Samenwerking Noord-leden: RUG, Hanzehogeschool, NHL en Stenden. Dankzij de recente toezegging van 10 miljoen euro door de drie noordelijke provinciebesturen kan het programma de komende jaren ten uitvoer worden gebracht. Het streven is om op termijn 600 nieuwe banen te creëren op alle opleidingsniveau’s in het Noorden.

Klik hier voor meer informatie over RoSF.