Doe het met data! Samenwerken met data in de praktijk

Terug naar agenda

Dit event is volgeboekt of al geweest. Omdat wij events met 20% overboeken, hanteren wij geen wachtlijsten. Annuleringen zorgen er soms wel voor dat er weer plekken beschikbaar komen. Houd daarom deze pagina in de gaten.

Mail ontvangen wanneer er weer tickets beschikbaar zijn?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Info

Via onderstaande links kunnen we je verder helpen als je vragen hebt over events.

Legenda

Terug naar agenda


20 april

Hanzehogeschool

13:30 – 17.30 uur

DATAGEDREVEN WERKEN staat met hoofdletters geschreven in de plannen van vrijwel alle organisaties. De theoretische meerwaarde wordt vaak al snel ontdekt. De praktische implementatie kan echter weerbarstig zijn: o.a. technische, bedrijfsmatige en ethische factoren spelen hun rol.  

Beschrijving

Tijdens dit evenement neemt keynote speaker Menno van Doorn van Sogeti ons mee in een toekomstverhaal. Vervolgens ga je als deelnemer samen met andere professionals actief de keuzes en de uitdagingen te lijf van echt datagedreven werken, zelfs over de grenzen van organisaties heen. We ronden de middag af met concrete mogelijkheden om de samenwerking rond data voort te zetten, zowel binnen als buiten Samenwerking Noord, bijvoorbeeld in de context van de AI HUB Noord Nederland of het CLIC IT project  waarin we participeren. 

De versgestarte Samenwerking Noord talenten van ons Certified Data Professional Traineeship zullen de hele middag aanwezig zijn en zeker van zich laten horen. 

Programma

13.00 uur  

Inloop met koffie en thee 

13.30  

14.15 

Break-outsessies

Mirjam Plantinga en Eline Meijer, UMCG – ELSA lab

Hoe kan AI ingezet worden in de patiëntreis die een patiënt doorloopt in de zorg? En met welke aspecten moet je dan allemaal rekening houden? In deze sessie ga je met behulp van een Serious Game spelenderwijs nadenken over verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI. Je gaat in groepjes het door het Data Science Center in Health (DASH) van het UMCG ontwikkelde AIProHealth serious game ‘AI Hospital’ spelen en wordt één van de adviseurs van het AI-Hospital. Je adviseert hierin fictieve zorgprofessionals door keuzes te maken over de inzet van AI in de zorg, met aandacht voor verschillende fasen in de patiëntreis. De game stimuleert discussie tussen spelers en helpt hen om de theoretische kennis over AI toe te passen in een praktijksituatie.

Nathalie Semplonius, Marije Kootstra, Jetske Evenhuis en Niels Venema (Adviseurs Geo-informatie, Geon)

De We-Energy game van Geon helpt de discussie over de energietransitie op gang te brengen en tegelijkertijd meer bewustwording te creëren. De We-Energy game is opgezet vanuit Hanzehogeschool. In de context van Entrance www.entrance.org wordt veel aandacht besteed aan het energienetwerk voor duurzame energiebronnen. In samenwerking met Geon, expertisebureau voor geo-informatie, is een ruimtelijk aspect aan het spel toegevoegd. Op basis van data over onder andere gas- en energieverbruik, en computermodellen kunnen we een beeld creëren over de mogelijkheden binnen een wijk in stad of dorp. Tijdens de workshop spelen we de game om te komen tot nieuwe inzichten en ideeën. Dit bepaalt het succes waarmee we daadwerkelijk met data aan de slag kunnen gaan.

Danique Vervoort, Janko van der Kooi, Harmen Faber (Data Consultants, Get There)

Data is een hot topic. Data vormt namelijk een essentieel onderdeel bij de digitale transformatie en datagedreven werken. Organisaties willen deze transitie graag maken om betere en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van feiten uit de data. Alleen, hoe pak je dit aan?
De eerste stappen zetten in het werken met data is vaak ingewikkeld. Om je data echt de waarde te kunnen geven die het verdient, hebben wij daarom een serious game ontwikkeld: DataQuest. Op een leuke, interactieve manier kunnen we zo teams en organisaties een gevoel geven wat met data werken kan inhouden.

Het spel heeft als basis het traditionele ganzenbord, maar met een moderne, data-georiënteerde twist. Op een interactieve manier maak je kennis met de wereld van dataprojecten, terwijl je het opneemt tegen én plezier hebt met collega’s. Op deze manier wordt duidelijk waar de mogelijkheden, maar ook de uitdagingen van data zitten!

Speciaal voor dit evenement heeft Get There een tweetal fictieve cases voorbereid, waarbij je na het spelen van het spel ook de handvaten hebt om binnen je eigen organisatie stappen te gaan zetten met het datagedreven werken!

Marijn Boelens (eigenaar New Nexus), Peter de Jong (IT-Manager, Gasunie) 

In deze praktische bijeenkomst draait het om co-creatie. We bouwen voort op een eerdere bijeenkomst in het najaar. In onderstaande tekening is de opbrengst hiervan vastgelegd. Veel deelnemers gaven aan samen te willen werken aan concrete stappen en mogelijk aan een duurzaam platform voor samenwerking.

We gaan deze keer aan de slag met een drietal use cases uit de praktijk:

1. New Nexus /  Envitron –  Passende interface/dashboarding voor diverse stakeholders

Rein Schuil, mede-oprichter Envitron

Envitron levert technologie voor energiemanagement-oplossingen. We ontwikkelen hardware en software voor het slim meten en aansturen van energie assets. Hiermee helpen we bedrijven met slimme regelsystemen om netcongestie te voorkomen, méér te doen op de bestaande aansluiting en om slim te verduurzamen voor uiteindelijke kostenbesparing.

Een van onze optimalisatie vraagstukken is een passende interface/dashboarding naar verschillende stakeholders. Wat is interessant voor een bedrijfseigenaar om te zien op het gebied van energiemanagement? Aan welke informatie heeft een installateur behoefte die het systeem van Envitron installeert en onderhoud? Wat wil een energie adviseur zien? En is hier iets generieks voor te verzinnen die voor alle partijen interessant is? We zouden graag samen met andere partijen dit vraagstuk willen onderzoeken.

2. Gemeente Groningen – Groningen Stroomt Door

Jasper Annyas, programmamanager Energiedata en -opslag

Voor Groningen Stroomt Door richten we een data platform op om de elektra netcongestie in kaart te brengen en te voorspellen. Dit geeft de mogelijkheid te anticiperen en tijdig concrete maatregelen te nemen en het elektra net niet de belemmerende factor te laten zijn voor onze duurzame en economische plannen. We brengen daarvoor verschillende datastromen bijeen: netbeheerdata, huidig bedrijfsverbruik en toekomstige verbruik op basis van uitbreidings- en verduurzamingsplannen van bedrijven. Het voorspellen van knelpunten is een complex model, waarbij de inzet van AI zou kunnen helpen aan nauwkeuriger voorspellingen.

3. Gemeente Assen – Sturen met Energiedata

Dr. Timo Beemster, Data-analist Energietransitie

Assen als CO2-neutrale stad in 2050. Om deze Europese en bestuurlijke ambitie te realiseren heeft de gemeente Assen een visie Energietranisitie vastgesteld.

De transitie bestaat uit zes pijlers, 1 woningvoorraad, 2 economie, 3 mobiliteit, 4 grootschalig opwek, 5 gemeentelijke organisatie, en 6 energiesysteem van de toekomst. Elke pijler bevat één of meerdere doelstellingen om de pijler te realiseren. Om te kunnen sturen op de haalbaarheid wordt een sturingsmonitor ontwikkeld. De doelstellingen per pijler worden onderbouwd met (open) databronnen. Door de inzet van een sturingsmonitor willen we de raad, projectleiders, maar ook de inwoners van de gemeente Assen inzicht geven hoe Assen presteert ten aan zien van de ambities op gemeentelijke en landelijkniveau.

We lichten ons proces vanuit de visie Energietransitie tot de ontwikkeling van de monitoringstool toe, en vragen de deelnemers te participeren in het opzetten van onze aanpak. Denk daarbij met ons mee over lacunes in de data beschikbaarheid (bijv. aardgasverbruik grootverbruik, aantal bestaande aardgasvrije woningen) en hoe de beschikbare data om te zetten naar logische visualisaties. De inzet van voorspelmodellen of de verbinding met partners kunnen ons hierbij helpen.

We werken de drie use-cases in drie groepen uit waarna we ze aan elkaar presenteren. Tot slot staan we stil bij de vraag hoe toekomstige samenwerking in het delen van data rond de energietransitie kan worden vormgegeven.

Elk van de sessies duurt 2,5 uur en heeft een doe-karakter. Tijdens de inloop van het evenement maak je een keuze voor een van de break out sessies, afhankelijk van de beschikbaarheid. 

15.15 Pauze 

15.30 Vervolg van de break out sessies  

16.30 Plenaire afsluiting: ‘Data-samenwerking als gezelschapsspel’

  • Terugkoppeling vanuit de break-outs, reflectie van keynote spreker Menno van Doorn o.l.v. dagvoorzitter en de data trainees van Samenwerking Noord 
  • Panelgesprek o.l.v. dagvoorzitter met onder andere: 
  • Gijs Bleeker, Directeur IT Avebe, initiator van de data analytics community van Avebe 
  • Jeroen Jansen, Business Advisor, AI-HUB Noord-Nederland 
  • Dr. Nick Degens, lector User-centered Design, Hanzehogeschool
  • Evaluatie en overzicht van komende evenementen met Wijnand Aalderink, Samenwerking Noord 
  • Jeanine Langkamp, Informatiemanager Gemeente Assen

17.30 Hoogste tijd voor de borrel!