we unite

Veiligheid

In de sector Veiligheid overleggen vertegenwoordigers uit de noordelijke regio’s over onderwerpen gerelateerd aan veiligheid. Zowel over fysieke veiligheid als over digitale veiligheid.

De sector Veiligheid bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal organisaties die zich bezig houden met veiligheid. Gesproken wordt over diverse thema’s die bij dit onderwerp horen. Of hieraan gerelateerd zijn.

Voorbeelden van thema’s zijn de implementatie en het gebruik van Cloud Software in kantoorautomatisering, aanschaf, inrichting en ontwikkeling van Secure Software of gebruik van data. De sector organiseert kennissessies en ronde tafelgesprekken over onder meer dergelijke onderwerpen. De sector komt eens per maand (digitaal) bij elkaar.

Speerpunten

Innovatieproject digitale crisis met sectoren Overheden en Gezondheid & Welzijn

Innovatieproject Slim Veiligheidsvest met sector Onderwijs & Onderzoek

Kennisdeling omtrent relevante onderwerpen (data, secure software, cloud software in kantoorautomatisering).

Sectorvoorzitter

Geert Dedden
CJIB

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Albina Vitochina

Mail Bel