we unite

Veiligheid

In deze sector Veiligheid overleggen functionarissen uit de noordelijke regio’s over onderwerpen gerelateerd aan veiligheid. Zowel over fysieke veiligheid als over digitale veiligheid. De Sector houdt zich onder andere bezig met kennisdeling binnen Samenwerking Noord over dit onderwerp. Hiertoe worden door de sector themasessies georganiseerd.

De sector Veiligheid bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal organisaties die zich bezig houden met veiligheid. Gesproken wordt over diverse thema’s die bij dit onderwerp horen. Of hieraan gerelateerd zijn.

Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn de implementatie en het gebruik van Cloud Software in kantoorautomatisering, aanschaf, inrichting en ontwikkeling van Secure software of data en Data Analyse. De sector organiseert kennissessies en ronde tafelgesprekken over onder meer dergelijke onderwerpen. De Sector komt eens per maand bij elkaar bij één van de sectorleden.

Speerpunten 2020

Data, data-analyse en voorspellend vermogen (AI)

Secure software (aanschaf, inrichting, ontwikkeling)

Gebruik/implementatie cloud software in kantoorautomatisering

Aangesloten organisaties

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Politie, Qbit Cyber Security, Veiligheidsregio Drenthe, Veiligheidsregio Fryslân en Veiligheidsregio Groningen.

Leden Sector Veiligheid

Geert
Dedden

CJIB

Taco
Ruiten

DJI

Frank
Smilda

Politie

Wilfred
Hanekamp

Qbit

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Wijnand Aalderink

Mail Bel