we unite

Veiligheid

In de sector Veiligheid overleggen leden uit de noordelijke regio’s over onderwerpen gerelateerd aan veiligheid, IT en digitalisering. 

De sector Veiligheid bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal organisaties die zich o.a. bezig houden met veiligheid. Gesproken wordt over diverse thema’s die bij dit onderwerp horen. Of hieraan gerelateerd zijn.

Voorbeelden van thema’s zijn de digitale transformatie, RPA, security en gebruik van data. De sector draagt actief bij aan diverse kennissessies over onder meer dergelijke onderwerpen. De sector komt eens per zes weken (digitaal) bij elkaar.

Speerpunten

Innovatieproject digitale crisis met sectoren Overheden en Gezondheid & Welzijn

Innovatieproject Slim Veiligheidsvest met sector Onderwijs & Onderzoek

Kennisdeling omtrent relevante onderwerpen (data, secure software, cloud software in kantoorautomatisering).

Sectorleden

Naar alle leden

Sectorvoorzitter

 

Nils Peerdeman
CJIB

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Linn Zuidema

Mail Bel