Update vanuit de ledenraad: Jaarplan 2021

In de ledenraad van 30 oktober voerden we een inhoudelijke discussie over het jaarplan 2021 naar aanleiding van de uitvraag bij onze leden naar de onderwerpen die voor hen relevant zijn. Ook het komende jaar blijven we werken met onze kernthema’s “Techtrends”, “Werken mét IT” en “Naar een Duurzaam Noord-Nederland”, dus dat is een goede kapstok voor alle ideeën die zijn aangedragen. Het Samenwerking Noord kernteam werkt momenteel het jaarplan en de bijbehorende begroting uit, en zal dit op de volgende ledenraad van 11 december presenteren.