Trijnie Faber op 24 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Trijnie Faber, voorheen dean van het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool Groningen, is op 24 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Deze eer is haar toegekend voor haar verdiensten voor de Hanzehogeschool Groningen als dean en mede initiatiefnemer van de oprichting van de IT Academy Noord-Nederland. Hierbij mag de rol van Trijnie binnen Samenwerking Noord zeker niet onvermeld blijven. Als lid van de Ledenraad en voorzitter van de sector Onderwijs & Onderzoek heeft zij haar steentje bijgedragen aan de algehele ontwikkeling van onze mooie vereniging. We feliciteren Trijnie vanaf deze plek dan ook van harte met deze eervolle benoeming.