Samenwerking Noord-kennisgroep Digitaal Samenwerken

Digitaal samenwerken, documenten delen en vooral intern en extern eenduidig communiceren via een platform wordt steeds belangrijker. Meer organisaties zijn bezig om de voortdurende verandering in de digitale wereld en het nieuwe werken vorm te geven waarbij ze proberen een modus te vinden om dit zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Binnen de kennisgroep Digitaal Samenwerken zien we dat steeds meer organisaties met die ‘strijd’ bezig zijn medewerkers op een andere manier digitaal te laten samenwerken. Niet voor niets zien we het aantal belangstellenden om te participeren binnen deze kennisgroep groeien. Onderwerpen als verandermanagement,  implementatieroutes, Privacy met als aanjager AVG maar ook het nieuwe werken met andere digitale middelen zijn aandachtspunten waarin voor ieder tips en trucs te brengen en te halen zijn.

Doordat zowel gemeentes (o.a. Groningen, Assen en Leeuwarden, Provincie (Friesland en Drenthe), de Gasunie, Onderwijsinstellingen  (Alfa-College, Friese Poort en Noorderpoort), Waterschappen, Omgevingsdienst en diverse partijen met ruime ervaring t.a.v. ondersteuning en implementatie participeren is er veel diversiteit aan ervaringen. Dit laat veel verschillen zien. Maar we zien niet alleen verschillen, het is opvallend hoeveel overeenkomsten er zijn. Elke verandering brengt onrust, vraagt tijd en begrip en heeft vooral een zorgvuldige begeleiding nodig om dergelijke projecten tot een succes te maken. Zowel de voorbereiding als de implementatie zijn voorwaarde voor een geslaagd eindresultaat.

De kennisgroep Digitaal Samenwerken komt 5 a 6 keer per jaar samen. Elke keer proberen we op een andere locatie ergens in Groningen, Friesland of Drenthe een bijeenkomst te organiseren. De manier om niet alleen bij elkaar in ’de keuken’ te kunnen kijken maar ook een verlaging van de drempel om makkelijker elkaar te raadplegen bij vraagstukken op het gebied van digitaal samenwerken.

Kortom voor ieder die aan de vooravond van een verandering op het gebied van digitaal samenwerken staat of waar het samenwerken al langere tijd gaande is maar waarbij de kwaliteit verder omhoog gebracht moet worden, kan binnen de Kennisgroep Digitaal Samenwerken aansluiten.

Het enige wat je er voor moet doen is je mailadres doorgeven aan Harry Roor (zie voor contactgegevens de kennisgroep-pagina) en je wordt voor de eerst komende bijeenkomst van harte uitgenodigd.