Op visite bij: Dienst Justitiële Inrichtingen

SN bezoekt elke maand een van haar leden. Deze maand is dat het Shared Service Center-ICT in Veenhuizen, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Jammer genoeg moeten we ons deze keer beperken tot een digitale visite…. Teamleider Taco Ruiten en zijn afdeling werken met 60-70 medewerkers in één van de fraaie, monumentale gestichten van de voormalige Maatschappij van Weldadigheid in het gevangenisdorp in Veenhuizen. Deze locatie van DJI is landelijk verantwoordelijk voor de digitale werkplekken en de nadruk ligt van oudsher sterk op het beheer. Dit betekent echter niet dat er niet geïnnoveerd wordt, want dat is juist wel het geval. Bijvoorbeeld rondom robotisering en identity access managent zijn mooie slagen gemaakt in de afgelopen tijd. Met gepaste trots vertelt Taco Ruiten dat de locatie Veenhuizen inmiddels uitgegroeid is tot de innovatieclub binnen DJI. Samen met de collega’s in Gouda en Soesterberg werken ze aan vernieuwingsprojecten voor DJI en haar andere klanten.

De organisatie wil de komende tijd een grote nieuwe slag maken naar klantenteams daar waar het kan volgens de Devops methodiek. Dat past dan goed bij de nieuwe rol van een zelfstandige shared service organisatie, die per 1 januari 2022 gerealiseerd zal zijn. Dan is het de ambitie om onder de nieuwe naam “Justitiële ICT Organisatie” nog meer nieuwe klanten in het domein van Justitie en Veiligheid te gaan bedienen.

Aan ieder lid vragen we de volgende twee kernvragen vanuit het perspectief van de eigen organisatie te beantwoorden.

1. Wat is de grootste belofte van digitalisering voor DJI?
Taco Ruiten: “Met ICT systemen waar je op kunt bouwen, kunnen we het saaie en repeterende werk van medewerkers overnemen, zodat zij meer aan hun inhoudelijke taken toekomen, zoals bijvoorbeeld de aandacht voor de gedetineerden”

2. Wat is de grootste uitdaging van digitalisering voor DJI?
Taco Ruiten: “De komende tijd zullen de collega’s in de organisatie nog meer om moeten schakelen naar het omgaan met nieuwe externe, en ook mondige klanten”.