Nieuwe penningmeester Rick-Jan Scheepe

Tijdens de ledenraad van 11 december is Rick-Jan Scheepe benoemd als penningmeester in het dagelijks bestuur van Samenwerking Noord. Binnen DICTU bekleedt hij de functie van strategisch adviseur Leren & Ontwikkelen en is hij tevens coördinator van de DICTU Academy. Rick-Jan is vanuit DICTU actief in diverse samenwerkingsinitiatieven en ziet Samenwerking Noord als dè ICT-netwerkorganisatie van Noord-Nederland. Juist de mix van diverse sectoren en leden van onze vereniging spreekt hem aan, naast de thematiek van digitalisering.

Met het aantreden van Rick-Jan per 1 januari, komt een einde aan de rol van Lammert Brouwer als penningmeester. Het bestuur dankt hem heel hartelijk voor zijn grote inzet in de afgelopen dynamische periode, waarin hij diverse ballen in de lucht hielp houden. In afwachting van het aantreden van een nieuwe programmamanager, vervult Lammert deze rol nog ad-interim. We hopen hem in de toekomst bij diverse projecten van de vereniging te blijven betrekken.