Niemeyer Campus: een unieke kans voor het digitale Noorden!

Binnen Samenwerking Noord is veel enthousiasme voor het initiatief van Campus Groningen en MWPO om op het Niemeyer terrein in de stad Groningen een campus voor digitalisering te ontwikkelen. Op de website Niemeyer Nieuws zijn de plannen te lezen, die begin deze maand zijn gepresenteerd. Het bestuur en de ledenraad onderschrijven de visie dat het terrein alle potentie heeft om van grote betekenis te zijn voor het hele Noorden als een belangrijke hotspot voor maatschappelijke en economische vernieuwing, waarbij digitale transformatie centraal staat.   

Campus Groningen ziet Samenwerking Noord als een krachtige speler die een sterke reputatie in het digitale noorden heeft opgebouwd. Binnen onze vereniging werken publieke en private ledenorganisaties al geruime tijd samen aan een veelheid aan IT-thema’s, van security tot AI, van cloud computing tot IT-arbeidsmarkt. Ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf (IT-Directeur en CIO Martiniziekenhuis) ziet een grote meerwaarde in een fysieke plek van deze omvang en allure: “We zijn het IT-netwerk van het Noorden met een honderdtal ledenorganisaties in Friesland, Drenthe en Groningen. Digitalisering speelt zich af in alle hoeken van het Noorden, in alle bedrijfsprocessen en in alle onderdelen van de samenleving. Met een gemeenschappelijke campus ontstaan voor onze leden, interessante nieuwe kansen om de samenwerking te verdiepen, met de andere partners uit het Noordelijke ecosysteem”.  

Vanuit Samenwerking Noord denkt een projectgroep inmiddels mee over een inhoudelijk concept voor de nieuwe Campus. Programmamanager Wijnand Aalderink: “Vanuit Samenwerking Noord kunnen we onze organisatorische kracht inbrengen waarmee we een groot aantal private en publieke partijen met elkaar verbinden. We hebben in de afgelopen jaren beproefde formats voor evenementen en innovatieve gezamenlijke diensten ontwikkeld, maar nog genoeg nieuwe ambities waaraan we graag samen met Campus Groningen vorm en inhoud willen geven.” Ook event manager Esther Saathof kijkt uit naar de toekomst: “Op deze unieke, goedbereikbare locatie kunnen we een inspirerende omgeving bieden voor een deel van onze huidige evenementen. Denk aan ons jaarlijkse Agile congres, dat nu steeds erg snel vol zit”.  

In de sectoren van Samenwerking Noord wordt positief gekeken naar de ontwikkelingen. Sectorvoorzitter ICT-Dienstverlening Nico Kluin van Get There uit Leek ziet het als een kans om de Noordelijke IT-bedrijven nog beter in positie te brengen. “Met elkaar vertegenwoordigen we een groeiende, innovatieve sector die voor de Noordelijke economie van cruciaal belang is”. Volgens Dragoslav Sikanja (Gasunie) van de sector Transport, Energie en Dienstverlening kan de campus een brandpuntlocatie worden voor gevestigde organisaties en start ups, waarbij de talenten vanuit de onderwijsinstellingen actief betrokken worden.  

Fred Hassert, vanuit Provincie Groningen ooit de medeoprichter van Samenwerking Noord, kijkt met gepaste trots naar alle nieuwe mogelijkheden die binnen bereik komen. “We laten met elkaar zien wat we waard zijn in het Noorden. Dit is het momentum om een sprong voorwaarts te maken”, aldus Hassert.  

Hoofdfoto: De Niemeyer locatie wordt ingericht als een open verblijfsomgeving, die uitnodigt tot samenwerking.  

De bedrijfshallen bieden een zee aan ruimte, o.a. voor evenementen, en bedrijfsmatige activiteiten.