Kort verslag Werkconferentie ICT Arbeidsmarkt

In het jaarplan van Samenwerking Noord is de Noordelijke ICT-arbeidsmarkt als een van onze belangrijke speerpunten benoemd. Op 24 mei kwamen zo’n zestig collega’s vanuit verschillende ledenorganisaties bijeen in de Energy Barn in Groningen voor onze werkconferentie.

 

Voor leden van Samenwerking Noord staan de presentaties inmiddels op de terugkijkpagina van dit geslaagde evenement.

Onderzoek

Na de onderlinge kennismaking van de deelnemers, presenteerden verschillende onderzoekers hun bevindingen over de Noordelijke ICT-arbeidsmarkt. Zij bespraken de huidige stand van zaken, de te verwachten ontwikkelingen en ook mogelijke oplossingsrichtingen. Zoals we natuurlijk ook al uit de dagelijkse praktijk weten, is de ICT-arbeidsmarkt ook in het Noorden erg krap en dat wordt er zeker niet beter op de komende tijd. Creatief en flexibel omgaan met de situatie is noodzakelijk. Meer samenwerken biedt kansen. 

Arjen Edzes, kersverse lector Regionale Arbeidsmarkt van de Hanzehogeschool besprak een viertal wegen om te werken aan oplossingen. 

 1. Volume vergroten
  Meer uren werken
  Arbeidsreserve aanspreken
  • Arbeidsmigratie verhogen
 2. Productiviteit verhogen
 3. Regionale binding en branding versterken
 4. Werkgeverschap
  • Werk anders organiseren 
  • Aantrekkelijke werkgever zijn 

Arnout Ponsioen van de Hanzehogeschool en Tatiana Naaijer van NHL Stenden hebben samen een evaluatieonderzoek van het traject Make IT Work van de IT Academy uitgevoerd. Dit programma wordt positief gewaardeerd en blijkt in een behoefte te voorzien bij het omscholen van zittende medewerkers naar voor hen nieuwe ICT-functies. 

 

Een viertal student consultants heeft voor Samenwerking Noord onderzoek gedaan naar de Mismatch tussen vraag en aanbod. Esmee Mei, Jewan Kodde, Sander Everink en Leonidas Papadoupoulos voerden een survey uit en spraken met diverse collega’s in het veld. Zij komen in hun rapport tot de volgende adviezen: 

 1. Inzetten op stages en traineeships in samenwerking met de onderwijspartners binnen Samenwerking Noord 
 2. Hertrainingsprogramma’s opzetten voor zittend personeel, van wie het huidige werk onder invloed van digitalisering verandert of verdwijnt 
 3. Werken op MBO-afgestudeerden, waar nog veel onbenutte mogelijkheden liggen 
 4. Internationale, niet-Nederlandstalige medewerkers aantrekken 
 5. Werken op afstand structureler mogelijk maken 

Het onderzoeksrapport kun je hier downloaden. 

Bespreking inhoudelijke thema’s 

Geïnspireerd door alle “food for thought” gingen de deelnemers aan de slag met inhoudelijke thema’s in een vijftal stands om hun eigen praktijk te delen en mee te denken over wat we gezamenlijk kunnen ondernemen om de ICT-arbeidsmarkt te versterken.  

 • Robin van den Berg (IT Academy Noord Nederland) en Bob Tenniglo en Lobke Meijerink van YER presenteerden de mogelijke uitwerking van een gezamenlijk Talent Development Programma voor Samenwerking Noord en bevroegen hun bezoekers op hun ideeën en wensen.  
 • Bij Helma Hoving van GRID was het thema HR out of the box. Vaak staan bestaande structuren en procedures innovatie in de weg en belemmeren ze eerder de mogelijkheden om medewerkers actief hun loopbaan te laten vormgeven.  
 • Employer branding en recruitment was in de hoek van Nathalie van der Moer en Marten Teule van Enshore het onderwerp. Authenticiteit en vertrouwen kwamen hier naar boven als belangrijke sleutelbegrippen om medewerkers te trekken en vast te houden.  
 • Sanne Schlichting en Maaike van Kessel van het Noorderpoort College hadden veel aanloop van bezoekers om een verbeterde aansluiting van MBO’ers op de arbeidsmarkt te bespreken. Er kwamen veel praktische suggesties op de flipovers terecht.  
 • Onbenut Potentieel was het onderwerp bij Melissa Fuller van Noorderlink. Zij had onder andere de directeur van de gevangenis uit Leeuwarden uitgenodigd. Ook bracht zij het internationale potentieel van buitenlandse studenten en expats onder de aandacht.  

De bezoekers hadden ruim de tijd om gesprek te gaan met de facilitators en elkaar. De opbrengst werd gevisualiseerd op de vlakken van een grote kubus. 

In gesprek met de facilitators en in de sectoren zullen we de komende maanden bepalen met welke concrete projecten we verder aan de slag zullen gaan. Wil je zelf een bijdrage leveren 

Contactpersoon is Wijnand Aalderink (06-53704821)