Input gevraagd voor Devops onderzoek

Vanuit Hanzehogeschool Groningen doet Wijmar Nijdam onderzoek naar Devops-implementaties in Noord Nederland. Hiervoor zoekt hij medewerkers van organisaties die de online survey willen invullen. De survey zal ongeveer 10 minuten duren en de uiterste invuldatum is 4 juli.

Het onderzoek zal bestaan uit een survey aangevuld met een aantal interviews. De uitgebreide rapportage van het onderzoek zal worden gedeeld met alle deelnemers. Vervolgens zullen de uitkomsten van het onderzoek ook worden gepresenteerd in een interactieve lunch- of middagsessie, georganiseerd met Samenwerking Noord.

Het is de bedoeling om inzicht te krijgen in alle gebruikte Devops werkwijzen en wat er nodig is om deze succesvol te laten zijn.

Het onderzoek zal antwoorden geven op vragen als:
• Hoe zijn Devops-teams georganiseerd tegen de achtergrond van het traditionele (ITIL) beheer?
• In welke delen van de IT-organisatie worden Devops-teams ingezet?
• Hoe is een succesvol Devops-team samengesteld?
• Hoe ver zijn Devops-teams met continu releasen van software en welke tooling is daarbij ingezet?

Ben jij in je organisatie bezig bent met Devops-teams? Verzoek aan jou om de survey in te vullen via de onderstaande link. Ook kun je in de survey aangeven of je open staan voor een eventueel aanvullend interview.

Link naar de Devops Survey

Wijmar Nijdam hoopt met dit initiatief een positieve bijdrage te leveren aan een nog weer betere organisatie van de IT-functie in de Noordelijke organisaties!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijmar Nijdam.