Girlsday laat meisjes kennismaken met bèta, techniek en ICT

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Kortom, Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven!

Girlsday 2020 is op donderdag 2 april 2020 en wordt in samenwerking met de Topsector Logistiek, TechniekTalent.nu en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap georganiseerd.

De officiële kick-off van Girlsday 2020 zal in het teken staan van logistiek. Mieke Damen, trekker van de pijler Imago en Instroom van de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek: “Deze sector heeft het talent van meisjes hard nodig. We willen de meisjes duidelijk maken dat het uitdagende werk in de logistiek uitstekend bij hen past. Hiervoor gaan we ons bij de komende Girlsday extra inspannen”. Logistieke bedrijven worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag en kunnnen zich hier aanmelden.

Waarom deelnemen
Veel vrouwelijk bèta-/technisch en ICT-talent gaat verloren, vaak omdat meisjes onbekend zijn met bèta-, technische en ICT-beroepen en opleidingen. Het bezoek aan een bedrijf kan helpen de blik van meisjes op bèta, techniek en ICT te verbreden en hun loopbaankeuzes te beïnvloeden. Binnen bedrijven dringt ook steeds meer het besef door dat genderdiversiteit op de werkvloer voor betere resultaten zorgt. Deelnemende bedrijven hebben gemerkt dat de betrokkenheid en de bereidheid van (vrouwelijke) medewerkers om zich in te zetten voor de toekomstige generatie groot is. De bedrijven ervaren het als positief om het contact met scholen in de omgeving te onderhouden. Lees hier de algemene richtlijnen over deelname.

Rol VHTO
VHTO is het expertisebureau in Nederland op het gebied van meisjes/vrouwen en bètawetenschap, techniek en ICT. VHTO organiseert sinds 2010 jaarlijks de landelijke Girlsday. Het is één van de activiteiten om haar doel – meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT in Nederland – te verwezenlijken. VHTO zorgt voor de landelijke coördinatie van Girlsday en bemiddelt tussen scholen en bedrijven om de juiste partijen met elkaar in contact te brengen. VHTO houdt het overzicht bij van alle partijen die zich voor Girlsday hebben aangemeld en fungeert als helpdesk. VHTO organiseert zelf geen Girlsday-activiteit, maar ondersteunt scholen en bedrijven bij het maken van een passend programma. Verder zorgt VHTO voor landelijke PR en publiciteit en organiseert samen met partners de landelijke kick-off om Girlsday feestelijk te openen.

Internationaal
De oorsprong van Girlsday ligt in Amerika, waar sinds 1993 de ‘Take-Our-Daughters-To-Work-Day’ wordt georganiseerd. Doel van deze dag is om meisjes de waarde van een goede opleiding en toekomstige carrièremogelijkheden te laten zien. Ook in Duitsland is Girlsday al jaren een groot succes. In 2001 vond in Duitsland de eerste Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag plaats, waarna vele landen volgden. Momenteel vindt Girlsday onder andere in Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Polen en Kosovo plaats.