Fred Hassert: ‘Samenwerking Noord wordt proeftuin voor de funfactor!’

Bent u ook een beetje webinar-moe? Dan bent u niet de enige.  Ik hoor het vaker om me heen: mensen vinden het volgen van een webinar hartstikke interessant, maar als je dat vaak hebt gedaan, dan begin je terug te verlangen naar de tijd dat je fysiek nog ergens naar toe kon gaan. Niet alleen om informatie op te doen, maar vooral om naderhand een borrel te drinken en elkaar te ontmoeten.

Die tijd komt voorlopig niet terug. Maar wel moet het mogelijk zijn om op nieuwe manieren contacten te leggen, en te onderhouden. En Samenwerking Noord wil graag een proeftuin zijn om die nieuwe wegen te vinden.

Dat Samenwerking Noord zich gaat inspannen om op nieuwe manieren netwerken in stand te houden, was één van de belangrijkste conclusies van een strategiesessie die dinsdag 25 augustus werd gehouden. Met een tiental mensen en voldoende ruimte om onderling afstand te houden, hielden we die sessie in een voormalig klooster in Drachten. Dat bleek een locatie die bijzonder inspirerend is.

Eén van de belangrijkste vraagstukken waar wij voor staan is hoe we op een prettige manier contact met elkaar kunnen houden. Contacten die van vitaal belang zijn omdat we niet alleen iets van elkaar willen leren, maar ook omdat we elkaar willen inspireren en stimuleren. En, jazeker: webinars zijn perfect om informatie over te dragen. Als we die technologie niet hadden gehad bij het uitbreken van corona, dan had het er allemaal nog somberder uit gezien. Maar die technologie was de afgelopen jaren al ontwikkeld, alleen gebruikten we het nog niet. Ik denk dat we nu moeten leren om nieuwe technologie, die waarschijnlijk ook best al lang bestaat, te ontdekken en te gaan gebruiken om een vervolgstap te zetten.

Die technologie moeten we gebruiken om te zorgen dat de wereld niet alleen draait om het overdragen van kennis en kunde, maar dat er ook aandacht is voor fun. Zo hebben we jarenlang kunnen netwerken tijdens whiskyproeverijen. Je genoot van de whisky, en tegelijk kon je eens bijpraten met deze of gene. Daar moeten we digitaal iets voor verzinnen.

Het vraagstuk waar wij voor staan als netwerkorganisatie is natuurlijk iets waar tál van instellingen en bedrijven zich het hoofd over breken. En daarom is het erg relevant wanneer wij als Samenwerking Noord die nieuwe wegen kunnen vinden.

Gelukkig hebben wij, met de tachtig organisaties die achter ons staan, slimme leden waar ze creatief zijn en na kunnen denken over nieuwe, digitale oplossingen. Zo zou je kunnen denken aan een digitale wandeling – coronaproof dus -: een leuke manier om elkaar te ontmoeten. Dat zouden we graag voor onze leden willen faciliteren.

Het hoeven trouwens niet uitsluitend digitale oplossingen te zijn. Kern van de zaak is dat we ‘het nieuwe ontmoeten’ willen faciliteren, en dat kan een combinatie zijn van fysiek en digitaal. Zo zou je bijvoorbeeld de grote bijeenkomsten de we vroeger hadden kunnen onderverdelen in drie of vier kleinere, die we parallel aan elkaar organiseren, met bijvoorbeeld maximaal dertig deelnemers. Die vergaderingen kun je streamen en onderling op elkaar afstemmen.

Zo kunnen wij een proeftuin worden met Samenwerking Noord. En mocht iemand nu al een suggestie hebben: laat het even weten.

Wat het oplevert: ik weet het niet. Maar ik ben er van overtuigd dat we iets leuks zullen én moeten bedenken. Want de funfactor, die mis ik steeds meer.