Fred Hassert: “Samenwerking Noord en Connect.frl willen Noorden voorop laten lopen bij digitale transformatie.”

De ledenraad van Samenwerking Noord en het bestuur van Connect.frl hebben beide hun akkoord gegeven op de verdere verkenning van hun samenwerking met het uiteindelijke doel om tot een bundeling van krachten van beide netwerkorganisaties te komen. De twee organisaties hebben allebei tot doel om ICT-talent, bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in contact te brengen, de digitalisering van het Noorden te bevorderen en de arbeidsmarkt te versterken. Daarbij richt Samenwerking Noord zich op de drie noordelijke provincies, en Connect.frl meer op Friesland.

‘Onze twee organisaties werken al jaren uitstekend samen. En aangezien we hetzelfde doel nastreven ligt het voor de hand om te kijken óf en hóe we de krachten kunnen bundelen, in het belang van het hele Noorden’, zegt Fred Hassert, statutair voorzitter van Samenwerking Noord.

Het gaat heel goed momenteel met de digitale sector: het Noorden behoort samen met Eindhoven en Amsterdam tot de top drie van Nederland. ‘Maar we willen ons verder blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. En daarom is het goed dat het netwerk nóg krachtiger wordt en noordelijke bedrijven elkaar nog beter weten te vinden en versterken’, vertelt Hassert.

Een ander voordeel van een krachtenbundeling is dat het imago van Noord-Nederland als digitale top-regio kan worden versterkt. Overigens is ongeveer de helft van het aantal leden van Connect al lid van beide organisaties, en ook dat maakt een samengaan voor de hand liggender. En samen sta je ook sterker richting rijk, of andere organisaties.

Aangezien alle partijen enthousiast zijn over het versterken van de samenwerking zou je denken dat een fusie een formaliteit zou zijn, maar dat ligt even iets ingewikkelder. Zo is Samenwerking Noord juridisch gezien een vereniging, en Connect.frl een stichting. Ook zijn er twee verschillende besturen, en is SN er voor het Noorden en Connect specifiek voor Friesland.

En zo zijn er nog meer zaken die geregeld moeten worden. Maar Hassert verwacht dat deze geen obstakels zullen vormen om samen te gaan. De komende maanden zullen een paar processtappen worden gezet, begeleid door een externe begeleider, waarbij de achterban actief betrokken zal worden ‘zodat de juiste stappen worden gezet en iedereen goed geïnformeerd is.’

‘In elk geval heeft deze corona-tijd maar weer eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk de digitalisering is, en hoe mooi het is voor het Noorden dat zich hier een sterke sector aan het ontwikkelen is’.

Twee andere noordelijke organisaties – actief op het gebied van cybersecurity -besloten eerder ook al de krachten te bundelen: de Stichting Cyber Security en de Stichting Cyber Safety.

‘En zo verwachten ook onze twee organisaties dat het Noorden er vruchten van kan plukken wanneer we de krachten bundelen. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet. Want weliswaar doet onze bedrijfstak er echt toe in Nederland: we willen als Noorden voorop blíjven lopen wat betreft de digitale transformatie.’

‘Overigens zijn we zelf ook voortdurend aan het veranderen. De organisatie SN was in het begin ooit bedoeld voor de mensen die in de it werken. En nu zijn we er als organisatie ook voor mensen die mét it werken. De gehele digitale transformatie is van belang voor deze grote groep, en dat is een grote uitdaging die we met vereende krachten nog beter vorm kunnen geven’, aldus Fred Hassert.