Fred Hassert: “Op naar een uitdagende en lenige arbeidsmarkt”

In Noord-Nederland wordt er op vele fronten aan gewerkt om de arbeidsmarkt voor IT-medewerkers te verbeteren. Zo verzorgt de onvolprezen IT Academy Noord-Nederland omscholingscursussen, zijn er originele evenementen van bedrijven en was er een congres over de arbeidsmarkt in de IT-sector. Al deze initiatieven zullen zeker helpen, maar er is één mogelijkheid die de arbeidsmarkt in het Noorden aanzienlijk zou kunnen verbeteren, waar nog veel te weinig gebruik van wordt gemaakt en die betrekkelijk eenvoudig is te realiseren: het gezamenlijk aanbieden van traineeships.

Bij Samenwerking Noord is daar de afgelopen jaren al ervaring mee opgedaan. Traineeships hebben zich hier in het Noorden ontwikkeld tot een uniek middel om te komen tot een uitdagender en leniger arbeidsmarkt.

Een traineeship houdt in dat iemand in een periode van bijvoorbeeld drie keer acht maanden tijdelijk werkzaam is bij een of meer opdrachtgevers. Dat kunnen zijn een bedrijf, overheidsorganisatie of instelling. Iemand die pas is afgestudeerd aan universiteit, hogeschool of aan het mbo kan zijn eerste werkervaring opdoen in het kader van een traineeship,

Hij of zij kan er vier dagen werken en bijvoorbeeld een dag werken aan zijn skills. Trainees krijgen hulp van docenten en begeleiders vanuit Samenwerking Noord als dat mogelijk is, en ook kunnen ze gedurende twee jaar projecten doen bij diverse opdrachtgevers.

Maar ook wil Samenwerking Noord de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid bevorderen van mensen die al een dienstverband hébben. Dat kan door mensen al een vaste baan hebben in staat te stellen om tijdelijk bij een ander bedrijf aan de slag te gaan, om zo hun horizon te verbreden. Na afloop van die periode kunnen ze dan, geïnspireerd en met nieuwe ervaringen, weer terugkeren bij hun werkgever. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de “latende partij”, de werkgever die hem tijdelijk afstaat, krijgt dan een medewerker terug die gemotiveerd is, met nieuwe ervaringen en frisse indrukken, en meer kennis. En de “krijgende partij” krijgt gedurende een bepaalde tijd een medewerker van een ander bedrijf die nieuwe kennis meebrengt.

‘En zo maken we de arbeidsmarkt hier levendig en soepeler. Wat de traineeships betreft: die worden ook elders in Nederland wel aangeboden, maar wij hebben hier in het Noorden de ambitie om er echt is bijzonders van te maken. Waar wij naartoe willen is dat mensen uit de Randstad gaan denken: “Ik zou wel in Noord-Nederland willen gaan werken, want daar hebben ze echt heel bijzondere traineeship ingericht!”, aldus Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord.

Pools
Volgens Fred Hassert kunnen we in het Noorden behalve met traineeships en het tijdelijk ’uitlenen’ van medewerkers nog veel meer doen om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken. “Je zou bijvoorbeeld ook pools kunnen creëren op terreinen waar medewerkers bij verschillende werkgevers hun expertise gezamenlijk kunnen inzetten en iedere keer worden uitgedaagd om die kennis gezamenlijk te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een pool van security specialisten die voor meerdere organisaties aan het werk gaan! “

Momenteel is het zo dat bedrijven en instellingen die IT-medewerkers zoeken, allemaal in dezelfde vijver zitten te vissen. “Maar die vijver is nu echt wel zo’n beetje leeg gevist! Het wordt hoog tijd dat er wat vissen bij komen, en dat we het probleem samen aanpakken in plaats van als individueel bedrijf , stelt Hassert.

Het samen aanbieden van traineeships is volgens hem een hele een mooie manier om weer meer vis in de vijver te krijgen. Of om te voorkomen dat vissen uit de vijver springen, want dat kan ook nog, en daarom moet je bestaande banen zo uitdagend mogelijk maken.

“We moeten zorgen dat het werk spannend, leuk en uitdagend is, ook voor zittende medewerkers. Daarom zou je hen de mogelijkheid moeten bieden af en toe ergens anders te gaan werken. Voor jou als werkgever is dat inderdaad een beetje lastig. Maar je moet wel het grote geheel in de gaten houden. Want als je mensen tijdelijk elders op avontuur laat gaan, komen ze na een jaar ofzo weer terug, en hebben ze nieuwe inspiratie voor hun functie”, zo betoogt Fred.

Ervaringsplekken
Volgens Hassert zou je ook ervaringsplekken kunnen ontwikkelen voor buitenlandse studenten, vluchtelingen of asielzoekers. “Als je voor hen iets creëert, maak je de vijver weer groter”.

En voor Noord-Nederland als geheel betekent dat ook weer dat we bekend staan als regio waar het zeer plezierig werken is. “In Noord-Nederland kun je je ontwikkelen!”: dat is wat we hier moeten uitstralen, en daar moet je kansen voor bieden.’

Hassert hamert er wel op dat je het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt alleen kunt doen in samenwerking. “Alleen ga je misschien sneller, maar sámen kom je verder!”, zo luidt de uitdrukking, en dat gaat in dit geval ook helemaal op.

Bij Samenwerking Noord is inmiddels een projectgroep in het leven geroepen die het samen ontwikkelen van traineeships verder vorm gaat geven.

“Heb je ook ideeën over hoe we dat kunnen doen, of heb je projecten aan te bieden die voor trainees in interessant zijn: laten het weten!”, aldus Fred Hassert.