Deelnemen aan Kennisnetwerk HR Analytics

Samenwerking Noord, Noorderlink en de NVP, het netwerk voor HR-Professionals regio Noord-Nederland hebben eind 2019 een kennisnetwerk gevormd rondom HR Analytics. Deze Linkedin-groep is de plek waar de leden van het kennisnetwerk elkaar kunnen vinden.

Waarom dit kennisnetwerk?
De rol van HR is de laatste jaren aan het veranderen naar meer “partner in business”, ook op strategisch niveau. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar meer “data gedreven” activiteiten. In toenemende mate is er informatie beschikbaar en ook nodig waardoor we steeds meer trends en patronen in organisatiebewegingen kunnen ontdekken. Deze trends en patronen kunnen we benutten als basis om voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren op HR-beleid en aanpalende gebieden. En zijn we steeds beter in staat hierop actief beleid te ontwikkelen. HR Analytics is één van de belangrijkste middelen die een toekomstig professional tot zijn beschikking heeft. Een kans voor HR om de kwaliteit van initiatieven en adviezen te verbeteren op grond van objectieve data.