Duurzaam data delen in de Energietransitie

Terug naar agenda

Dit event is volgeboekt of al geweest. Omdat wij events met 20% overboeken, hanteren wij geen wachtlijsten. Annuleringen zorgen er soms wel voor dat er weer plekken beschikbaar komen. Houd daarom deze pagina in de gaten.

Mail ontvangen wanneer er weer tickets beschikbaar zijn?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Info

Via onderstaande links kunnen we je verder helpen als je vragen hebt over events.

Legenda

Terug naar agenda


10 november

15:15 – 19:30 uur

Vanwege de huidige energiecrisis die een zeer grote maatschappelijke impact heeft, staat de energietransitie nu nog sterker dan voorheen op onze toekomstkaart. In ‘energie-landsdeel-Noord’ werken we al een tijd heel actief aan dit front, maar er is ook nog veel terrein te veroveren. Zeker is dat bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke partners alleen in samenwerking vooruit kunnen komen.

Beschrijving

Een belangrijke bijdrage kan komen uit de digitale hoek: door data-gedreven te werken en data te delen, krijgen we meer grip op de uitdagingen en de mogelijke oplossingen. Niet alleen voor de eigen clubs maar juist ook over de grenzen van organisaties heen.
Ons doel met dit evenement is om data professionals uit het Samenwerking Noord netwerk actief kennis te laten maken met elkaar en ze te stimuleren tot samenwerking rond het gebruik van data in de energietransitie.

Programma:

Dagvoorzitter: Lian de Boer, New Nexus

15.15 Inloop (met posterpresentaties)
Gedurende de gehele middag en avond kunnen bestaande initiatieven en projecten rond data delen en/of de energietransitie zich presenteren aan de hand van posterpresentaties.

De volgende organisaties leveren hieraan een bijdrage:

Wil je ook een posterpresentatie verzorgen, je kunt je hiervoor nog aanmelden door contact op te nemen met programmamanager Wijnand Aalderink (06 53704821)

15.45 Kort welkom namens Gasunie (plenair)
Jan Marten Spanjersberg, CIO
• Bart Jan Hoevers, CEO Gasunie Transport Services / lid Raad van Bestuur

15.50 Inhoudelijke inspiratie: keynote (plenair)
• Martien Visser, lector Energietransitie, Hanzehogeschool

Slim datagebruik in een steeds complexer wordend energiesysteem
Als gevolg van de liberalisering is de energiemarkt de laatste decennia veel complexer geworden. Door de opkomst van duurzame energiebronnen zoals wind en zon en de toekomstige flexibiliteit bij consumenten en bedrijven dankzij elektrische auto’s en batterijen, zal deze complexiteit alleen maar toe nemen. Slim datagebruik is noodzakelijk om het energiesysteem efficiënt te kunnen sturen en de leveringszekerheid te bewaren. In de keynote zal Martien een aantal trends schetsten, maar ook prikkelen met een aantal nog op te lossen (data)uitdagingen.

16.10 Inhoudelijke inspiratie: viertal break out sessies

1. Naar een goede energiebalans binnen gebouwen

Spreker: Rein Schuil, Envitron

Envitron ontwikkelt een platform voor het meten en aansturen van energie assets. Hierdoor kunnen bedrijven méér doen met beschikbare energie achter hun huidige netaansluiting. Het platform van Envitron koppelt met allerlei apparaten en maakt het mogelijk om energiediensten zoals peak-shaving en curtailment toe te passen binnen een gebouw of een cluster van gebouwen.

2. Leveringszekerheidsdashboard en CO2 monitor: twee use cases van Gasunie
Sprekers: Jolmer Bos en Vincent Boer

• Leveringszekerheidsdashboard Gas, Hoe geef je inzicht in de leveringszekerheid situatie gegeven de huidige marktomstandigheden, gebruik makend o.a. van data die al beschikbaar is in de markt.
• CO2 monitor, Om de klimaatdoelen te behalen is het van belang meer inzicht te hebben in wanneer gas en stroom tot meer of minder CO₂ uitstoot leidt (de CO₂ arme uren). Hoe maak je dat inzichtelijk en welke data gebruik je daarvoor

3. Energiearmoede in Fryslân: Wie zijn het en waar wonen ze?
Spreker: Carlos de Matos Fernandes en Lucas van Assen

DataFryslân heeft op de Microdata-omgeving van het CBS onderzoek gedaan naar energiearmoede en een voorspelmodel hiervoor gemaakt op buurtniveau voor de provincie Friesland. DataFryslân gaat in op dit onderzoek en bespreekt ook de gevolgen van recente energieprijsstijgingen op de energiearmoede in Fryslân.

4. Talking buildings: een prettige samenwerking tussen mens en gebouw
Sprekers: Wico Mulder (TNO), Piet Jan Bloem (Aimz), Rutger Roffel (New Nexus) en Katharina van Noppen-Kleist en Arend Jan Tissing (Get There)

In een panel-presentatie worden de business case en het concept van een viertal Noordelijke samenwerkingspartners gepresenteerd. Zowel op de onderzoekskant, het gebruikte platform en de toepassing van algoritmes wordt ingegaan.

16.50 Pauze (met posterpresentaties)

17.10 Co-creatie in 3 groepen
We ontwerpen de toekomst aan de hand van de volgende vraagstelling:

‘Hoe kunnen we als Noordelijke partijen samenwerken aan het delen van data ten behoeve van de energietransitie?’

Dit onderdeel wordt gefaciliteerd door Lian de Boer, Bart Leupen en Babette Huisman van New Nexus o.a. met VCM (Visual Change Making)

We werken in 3 verschillende groepen met hun eigen focus:

  1. Cultuurontwikkeling en -verandering
  2. Simulatie-omgevingen / Digital twins
  3. Ketensamenwerking

17.50 Presentatie en follow up (plenair)

  • We delen de uitkomsten van de co-creatiesessies
  • We inventariseren de reacties op de posterpresentaties
  • We benoemen toekomstige mogelijkheden voor samenwerking

18.15 Food for thought – netwerkbuffet

Met een bijdrage van Joyce Hondong “Transitie binnen de energietransitie! Denk (net) anders over het inzetten van energiedata”

  • Joyce Hondong is Business Developer bij Gasunie-dochter NetAnders, het platform dat realtime en historisch inzicht biedt in (duurzame) energie en CO2-emissies.

19.30 Einde bijeenkomst