Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gassen in Nederland en Noord-Duitsland. Veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn staan hierbij voorop. Onze organisatie werd in 1963 opgericht, vier jaar na de vondst van aardgas in Groningen. We zijn een naamloze vennootschap en volledig in eigendom van de Nederlandse Staat. Gasunie heeft twee dochterondernemingen die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland; in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

N.V. Nederlandse Gasunie
Concourslaan 17
9727 KC Groningen

(050) 5219111
info@gasunie.nl
www.gasunie.nl 

Contactpersonen

Hier vindt u de contactpersonen van de organisatie indien zij hebben ingestemd met het publiceren van de gegevens in het kader van AVG.

Waarom lid van Samenwerking Noord?

Gasunie gelooft in kennis- en ervaringsuitwisseling door samen te werken met bedrijven en organisaties die elkaar op business en ICT-gebied kunnen versterken en ondersteunen. Door andere organisaties in onze eigen keuken te laten kijken en de mogelijkheid te hebben om in de keuken van andere organisaties te kijken komt de meerwaarde van Samenwerking Noord tot uiting. Samenwerking Noord is een mooi platform om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van business en ICT te volgen, van elkaar te leren en te ervaren.

Specialismen

Gastransport

Ons netwerk voor gastransport in Nederland en Duitsland verbindt leveranciers en gebruikers van energie. We transporteren bijna een kwart van het totale gasverbruik in de Europese Unie!

Gasopslag

Als het buiten koud is, is de vraag naar gas groter dan het aanbod. Daarom werkt Gasunie met een gasopslag, als het ware onze spaarpot vol aardgas.

Title Transfer Facility (TTF)

De TTF is de enige Nederlandse handelsplaats waarbij het gas in ons netwerk van eigenaar kan wisselen. De gasprijzen op de TTF zijn maatgevend voor Europa.

Overige diensten

• Groen gas • Waterstof • Warmte en warmtenetten • CO2: afvang, opslag en hergebruik • Concultancy via Gasunie Engineering • Energy Systeemintegratie