Jaarplan 2023

Samenwerking Noord heeft voor 2023 een drietal speerpunten gekozen:

1. SN als netwerk van mensen en organisaties
2. SN als versterker van de IT-arbeidsmarkt in Noord-Nederland
3. SN als kenniscentrum voor IT en digitalisering

Voor elk van deze speerpunten hebben we doelen en activiteiten geformuleerd. We blijven bestaande formats, zoals de maandelijkse kennisevenementen en digitale lunchsessies, gebruiken om actuele thema’s te belichten. 

We richten ons op vijf inhoudelijke thema’s: 

  • Digitale Transformatie 
  • Methodieken 
  • Data & AI 
  • Digitaal Samenwerken 
  • Privacy & Security 

Er is echter altijd ruimte om op de actualiteit in te spelen met nieuwe thema’s. 

Daarnaast blijven we ons vernieuwen met nieuwe initiatieven zoals het Certified Data Professional Traineeship.  

De SN organisatie houden we draaiend door als ledenraad, dagelijks bestuur en kernteam actief te blijven samenwerken. Daarnaast gaan we ook in 2023 op zoek naar verbeterde of nieuwe vormen van samenwerking in onze sectoren, kennisnetwerken en projecten.