9 juni • 11.00 – 11.45 uur

HR Analytics binnen de Rijksoverheid

P-Direkt is verantwoordelijk voor de salaris- en personeelsadministratie van 120.000 rijksambtenaren. Het P-Direkt Analytics Lab (aLab) doet HR analytics onderzoeken in opdracht van ministeries. HR analytics is het generen van inzichten binnen HR door middel van het analyseren van kwantitatieve data. Het team helpt beleidsmakers en HR professionals van verschillende ministeries om inzicht te creëren uit grote hoeveelheden data.

Door middel van technieken zoals tekstanalyse worden verschillende thema’s binnen de HR onderzocht (o.a. In-, Door-, en Uitstroom, verzuim, werving en selectie en woon-werkverkeer). Twee medewerkers van het aLab nemen je mee in HR Analytics aan de hand van een onderzoek uit de praktijk.

Dit webinar wordt aangeboden in samenwerking met Noorderlink en de NVP, het netwerk voor HR-Professionals regio Noord-Nederland .

Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt.