Nieuwjaarsreceptie / ALV

Terug naar agenda
Wissen
Veelgestelde vragen

Waarom wordt er een factuuradres gevraagd? Wie ontvangt de tickets na reserveren? Wat zijn ledentickets?

Afmelden

Afmelden voor een event kan door te mailen naar events@samenwerkingnoord.nl, minimaal 24 uur van tevoren.

Indien je je niet tijdig afmeldt, volgt er een factuur ter waarde van het niet-ledenticket (let op: alleen van toepassing indien er wordt gewerkt met ledentickets en niet-ledentickets).

Legenda


14 januari

15:00 – 17.30 uur

De Samenwerking Noord Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar digitaal georganiseerd. Deze bijeenkomst op 14 januari is gepland van 15.00-17.30 uur en wordt gepresenteerd vanuit de studio in Leeuwarden onder leiding van dagvoorzitter Femke Wolthuis.

Beschrijving

Ook de Algemene Ledenvergadering wordt in deze bijeenkomst ingebed, in een onderdeel dat alleen voor leden van Samenwerking Noord toegankelijk is.

We verwachten een interessant inhoudelijk programma te bieden, onder andere met burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden over Digitalisering als noordelijk speerpunt en met professor Janka Stoker, over Leiderschap in crisistijden. Daarnaast zullen er mooie workshops op het menu staan, verdeeld over onze drie Samenwerking Noord kernthema’s (zie programma).

In een besloten Algemene Ledenvergadering workshop kunnen leden digitaal in gesprek met het Dagelijks Bestuur over de realisatie van 2020 en de plannen voor 2021. Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor leden van Samenwerking Noord.

Janka Stoker

Sybrand Buma

Programma

15.00
Welkom in de studio, overzicht programma door dagvoorzitter Femke Wolthuis

15.05
Filmpje “Digitaal Doorzetten: Het jaar 2020 van Samenwerking Noord”

15.10
Fred Hassert (statutair voorzitter) aan tafel, in gesprek met Femke Wolthuis over het afgelopen jaar 2020

15.15
Bijdrage van Sybrand Buma burgemeester over Belang van digitalisering als Noordelijk thema

15.25
Introductie door Janka Stoker over leiderschap in crisistijden (hoogleraar RUG)

15.45
Gesprek van Femke Wolthuis met Janka Stoker

15.55
Presentatie jaarplan 2021, bijdrage van Wijnand Aalderink (secretaris Samenwerking Noord)

16.05
Studiogesprek met Machiel van der Schaaf (voorzitter ledenraad) en Wijnand Aalderink

16.15
Overzicht van het vervolg, gelegenheid om naar de workshop ronde te gaan

16.20 WORKSHOPS

  • “Digital Twins: de volgende stap in digitalisering” door Jeroen Broekhuijsen van TNO en Leontien Spoelstra en Arne Bakker van de Gemeente Groningen
  • “De hybride toekomst van het thuiswerken: hoe werkt dat straks met onze klanten en medewerkers” door Geert Dedden van CJIB en Tjitske Faber van Provincie Fryslân
  • “Duurzaamheid en digitalisering: hoe leggen we die link?” door Rick Sieling van Royal Haskoning, Henk Zwetsloot van Groningen Seaports en Bas Baalmans van de Rijksuniversiteit Groningen
  • Alleen voor leden van SN: in gesprek met het Dagelijks Bestuur over 2020 en 2021 met Machiel van der Schaaf, Lammert Brouwer en Wijnand Aalderink

17.20
Afsluiting door de dagvoorzitter met Fred Hassert

17.30
We heffen het glas! Proost!

Extra informatie
Ticket

Online ticket

Event Details

Event Details

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 13 januari

Startdatum: 14 januari 2021

Einddatum: 14 januari 2021

Aanvangstijd: 15:00

Eindtijd: 17:30

Locatie: Online (zie link in ticket)

Ledentickets en niet-ledentickets
In het geval er wordt gewerkt met ledentickets en niet-ledentickets; indien je werkt bij een organisatie die lid is van Samenwerking Noord, kom je in aanmerking voor een ledenticket. We controleren dit aan de hand van je zakelijke e-mailadres. Na de controle ontvang je de tickets per mail. De tickets worden bij aanvang van het event gescand door Samenwerking Noord. Bij afwezigheid zonder afmelding wordt er een factuur gestuurd naar de organisatie waar je werkt, ter waarde van het niet-ledenticket.