Vrijdag 28 augustus 2020 • 16.00 – 18.00 uur

Van Lockdown naar Nieuw Normaal: Vieren van de Vrijheid

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken organiseert jaarlijks het Groningens Ontzet op 28 augustus. In de opmaat naar 2022, 350 jaar Groningens Ontzet, organiseert de KVvV de komende jaren een toekomstgericht programma en wil daarbij aandacht geven aan de economische ontwikkeling en vooruitzichten van de Stad. Economische initiatieven worden uitgenodigd zich te presenteren met de ambities van de komende jaren. In 2020 is ICT & Digitalisering uitgenodigd.

De samenwerking tussen Onderwijs, Bedrijfsleven en Overheden wordt (her)bevestigd in het ondertekenen van het Bommen Berend Akkoord. Leden en samenwerkpartners van Samenwerking Noord, Bedrijvenverenigingen WEST, ZO, VBNO, Groningen City Club, Cybersecurity Centrum Noord-Nederland, Noordelijke Online Ondernemers, Werkplaats Online Ondernemen en Werkplaats Digitale Vaardigheden, Groningen Digital Business Centrum, Digital Society Hub, IT Academy Noord Nederland, Gemeente Groningen en Provincie Groningen zijn van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Programma

– Ontvangst om 16.00 uur in De Prinsenhof aan het Martinikerkhof 23 in Groningen

– Korte inleiding door Harrie van Ham (voorzitter KVvV)

– Vooruitzicht viering 350 jaar Groningens Ontzet in 2022 door Richard Tapper (New Nexus)

– Ambities ICT&Digitalisering door Fred Hassert (Provincie Groningen)

– Korte inleiding door Koen Schuiling (Burgemeester van de gemeente Groningen)

– Bevestiging samenwerking door ondertekening van het Bommen Berend Akkoord

– Netwerkmoment opgeluisterd met spoken-word artiest Myron Hamming

– Uiterlijk 18.00 uur afsluiting

Programma

In verband met het handhaven van de RIVM-regels is het noodzakelijk om u aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 20 augustus via onderstaand formulier. Er zijn maximaal 100 personen toegestaan. Aanmeldingen worden gehonoreerd in volgorde van binnenkomst.