Inrichting Ledenportfolio

Als werkgroep ledenportfolio willen we met deze vragenlijst een beeld krijgen van hoe jullie als contactpersonen de huidige indeling in de sectoren ervaren en ideeën verzamelen om beleid te ontwikkelen met betrekking tot het ledenportfolio van onze vereniging.

Bedankt voor je deelname namens de werkgroep ledenportfolio: Nico Kluin, Geert Dedden, Peter Jager, Mark Noorduin, Wijnand Aalderink en Albina Vitochina.

De werkgroep gaat alle reacties verwerken en zal het resultaat delen in de ledenraad. Daarna volgt terugkoppeling aan alle contactpersonen.
Mochten er vragen zijn of opmerkingen, dan kun je contact opnemen met programmamanagers Wijnand Aalderink (0653704821) of Albina Vitochina (0622106615).

  Persoonlijk
  Vragen over het ledenportfolio

  De onderstaande vragen gaan over het huidige ledenportfolio (bekijk hier)  1 = onvoldoende aantal leden, 5 = voldoende aantal leden, kies hieronder de waarde met het schuifje.  1 = onvoldoende breed, 5 = voldoende breed, kies hieronder de waarde met het schuifje.
  Sectorspecifieke informatie

  De vorige vragen gingen over het algehele ledenportfolio, deze sectie gaat specifiek over jouw sector.
  Jouw visie op het ledenportfolio binnen je sector