HR meets ICT

Workshop futures Literacy Literacy & Keynote-spreker Maarten van Beek

22 juni van 10.00 tot 12.00 uur

(verschoven van 16 maart 2020 in Martiniplaza naar 22 juni 2020 online)

Wat als een globaal virus over de wereld trekt en ons en masse dwingt thuis te blijven? Dit scenario klinkt als een reframe-scenario dat wel eens gebruikt is in een Futures Literacy Lab om flexibeler na te kunnen denken over verschillende toekomsten…. Op 13 maart jl. werd dit scenario echter werkelijkheid en kwam het openbare leven stil te liggen. De conferentie Nederland Digitaal werd afgeblazen en daarmee ook de workshop Futures Literacy van 16 maart in Martiniplaza. En dat terwijl het gesprek en de discussie op die wijze nu urgenter is dan ooit; waren we toen vooral nieuwsgierig naar digitalisering en mobiliteit van HR in het algemeen; nu dringen zich andere vragen op: Wat nu … als de anderhalvemetersamenleving vanaf nu een feit is? Wat betekent dat voor HR en de inzet van IT? Wat nu….als er een wereldwijde economische crisis uitbreekt? Hoe gaan organisaties met een crisis als deze om? Voor  welke vragen komen we te staan, welke nieuwe perspectieven dienen zich aan? 

En ook al zitten we nu nog midden in deze crisis en proberen we wendbaar om te gaan met de onvoorspelbaarheid ervan – we bedenken ook alvast strategieën om de gevolgen van deze situatie zo veel mogelijk het hoofd te bieden. En we kijken verder: wat zal de toekomst ons brengen en wat is daarin essentieel voor ons? Welke lessen leren we nu en hoe kunnen we van deze crisissituatie ook een transformatieve fase maken? 

Hoe kunnen we deze situatie gebruiken om de toekomst van HR en IT te onderzoeken en beslissingen in het nu te nemen? 
Op maandag 22 juni van 10:00 tot 12:00 uur organiseert Samenwerking Noord samen met Samenwerking Rijk Noord en Noorderlink een Futures Literacy Lab met een interessante mix aan studenten, HR managers en IT managers uit de publieke sector in de noordelijke regio over de wereld van HR en ICT. Futures Literacy, een methodologie uit de koker van UNESCO, leert ons de toekomst in te zetten om het heden te innoveren. We gebruiken de toekomst immers iedere dag; we plannen afspraken op basis van agenda’s, maar wat als we niet weten hoe die toekomst eruit ziet? En hoe gaan we met een toekomst om die onzeker is? 

De webinar wordt afgetrapt met keynote-spreker Maarten van Beek van ING. ING Nederland is één van de grootste werkgevers van Nederland. De bank is steeds meer het synoniem voor digitalisering. Dat vraagt om een totaal nieuwe werkwijze, die performance, talentmanagement en ook HR tot in de kern raakt. Maarten van Beek, directeur HR ING vertelt op welke wijze de ING hiermee omgaat.

De workshop Futures Literacy neemt deelnemers online mee in kleine, diverse groepen waar ze de voorspelde en gedroomde toekomst op een lange termijn verkennen. Door toekomstvisies te verbeelden en perspectieven te verbinden, onderzoekt een Futures Literacy workshop de aannames die de bodem vormen voor onze voorspellingen. Het effect? Een nieuwe kijk op het nu, met nieuwe vragen en ideeën voor de Toekomst van HR in een steeds verdere digitaliserende wereld waarin voor nu geldt dat gezondheid wellicht de sturende en bepalende factor is… Maar straks ook? Of verkennen we meerdere en andere toekomsten?

Wat levert het u op?

  • Nieuwe inzichten op het gebied van de impact van technologie op het gebied van organisatieontwikkeling en HR
  • Een online Futures Literacy-ervaring met een interessante mix van mensen en disciplines
  • Kennis van de vaardigheid Futures Literacy die u kunt inzetten in uw eigen werk of context
  • Nieuwe contacten op HR en IT gebied in de noordelijke regio

Wat vraagt het van u?

  • 2 uur van uw tijd en een open blik
  • Device met goede internet verbinding om deel te nemen aan de digitale workshop
  • Er zijn geen kosten voor deelname aan de workshop

Het maximale aantal aanmeldingen voor deze webinar is bereikt.