Werken met IT

Binnen Samenwerking Noord zien we een duidelijke trend van ‘werken in de IT’ naar ‘werken met IT’.
Iedereen heeft of krijgt in meer of minder mate te maken met de zich steeds verder ontwikkelende
digitalisering. Dit geldt zowel voor de individuele burger als de werkende professional.

Denk alleen
maar aan de digitalisering van HRM processen, de vele beschikbare data op diverse beleidsterreinen,
etc. Voor de individuele burger is vooral de mate van digitale geletterheid actueel. We zien hier ook
een verband met de pijler HR/talentontwikkeling. Onderwerpen die onder dit vraagstuk zijn benoemd
zijn onder meer digital literacy/readiness, jeugd & IT, Agile, hoe ziet de IT’er van de toekomst er uit?
en informatie- en datamanagement.
In het verlengde hiervan kan vanuit Samenwerking Noord inhoudelijk de helpende hand worden
geboden organisaties meer ‘digital ready’ te krijgen, bijvoorbeeld door het maken van een toolkit met
middelen zodat leden van Samenwerking Noord de volgende stap in hun ‘digital readiness’ kunnen
zetten.

Inhoudelijk
  • trend ‘werken in de IT’ naar ‘werken met IT’

  • digitalisering ontwikkelt zich steeds sneller en verder (bv HR, data)

  • verband met de pijler HR/talentontwikkeling

Rol Samenwerking Noord
  • vertaald naar onderwerpen zoals informatie-datamanagement, de IT’er van de toekomst, agile, jeugd & IT

  • stimuleren digital readiness mens & organisatie > toolkit