we unite

Energie & Utilities

In de sector Energie en Utilities werken organisaties en bedrijven samen die actief zijn in de Energie- en Watersector. Organisaties en bedrijven die o.a. samen vorm en inhoud geven aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals de Energietransitie en Klimaatadaptatie. Thema’s die de business van de aangesloten transformeren en waarin Digitalisering en IT een prominent spelen. Aangesloten bij de sector zijn de Noordelijke Waterschappen, GasTerra en Gasunie, Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV.

Als sector vinden wij het belangrijk om actuele kennis met elkaar te delen. Onze doelgroep is niet alleen de IT-er van de aangesloten organisaties, maar onder het motto “werken met IT” mikken wij op een bredere doelgroep. Onze bijeenkomsten staan open voor alle geinteresseerde medewerkers.

Belangrijke onderwerpen en thema’s waar wij graag in 2021 aandacht aan willen besteden zijn: Digitalisering van de organisatie, werken in en met de Cloud, Security, Data gedreven werken en het verder professionaliseren van het Agile werken binnen de organisaties.

Speerpunten 2021

Binnen de sector worden dit jaar door de diverse leden inspirende lunchsessies georganiseerd. Lunchsessies die inspelen op actuele thema’s en inzicht geven hoe de sectorleden inspelen op deze thema’s. Dit jaar o.a. aandacht voor de ervaring met het irnrichten van en het werken met de Cloud en de verdere professionalisering van het Agile werken.

Sectorleden

Sectorvoorzitters

Rick Sieling
RoyalHaskoningDHV

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Wijnand Aalderink

Mail Bel